Osallisuus ja pedagoginen turvallisuus arjen teoiksi

Hankeaika

6.5.2020-31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeessa järjestettävän varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen kautta  tuetaan ja vahvistetaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttamista osallisuuden, hyvinvoinnin ja pedagogisen turvallisuuden näkökulmista. Hankkeen tavoitteena on tuottaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille käytännön oivalluksia ja työkaluja arjen toimintaan erilaisten muutosten keskellä.

Toimenpiteet

Hankkeessa järjestetään täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen työntekijöille. Koulutuskokonaisuudet: Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen, 3 osp ja Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi, 3 osp toteutetaan verkkototeutuksena  hankeaikana useampaan kertaan.

Tulokset

Koulutuksiin osallistujien osaaminen vahvistuu. Lasten osallisuuteen, hyvinvointiin sekä pedagogiseen turvallisuuteen liittyvä toimintatavat kehittyvät varhaiskasvatuksen yksiköissä.  Koulutusten tuloksena syntyy verkko-oppimismateriaalia ja välitehtäviä osallisuuden pedagogiikkaan, hyvinvoinnin pedagogiikkaan ja pedagogiseen turvallisuuteen.

Kehittämistehtävien tiivistelmät

Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen | Trello

Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi koulutusosion kehittämistehtävän kuvaus ja tiivistelmät kehittämistehtävistä | Trello

Oivalluksia ja yhteenvetoa varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksista

Keskusteluissa mukana ovat kouluttajat Liisa Ahonen ja Piia Roos, opettaja Sonja Metsä-Turja-Pomell sekä aluepäällikkö Mirkka Aivelo.

Hankkeessa tuotetut kyselyt osaamisen itsearviointiin

  1. Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen itsearviointi
  2. Osallisuuden pedagoginen toteuttaminen loppukysely
  3. Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi itsearviointi
  4. Pedagoginen turvallisuus ja hyvinvointi loppukysely

Rahoittaja

Opetushallitus

Lisätietoja

Mirkka Aivelo, aluepäälikkö, p. 044 712 4970, mirkka.aivelo@step.fi