Kasvatustieteen perusopinnot

Kasvatustieteen perusopinnot varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja muille varhaiskasvatuksen ammattilaisille (25 op)

Onko tavoitteenasi varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys? Haluatko opiskella työn ohessa opintoja, jotka vievät kohti tavoitettasi? Tuntuuko yliopisto-opintojen yksin suorittaminen liian suurelta ponnistukselta?

Tule varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunnattuun koulutukseen opiskelemaan kasvatustieteitä joustavasti työn ohessa, kannustavan vertaisryhmän kanssa ja asiantuntevien opettajien opastuksella!

Esiopetuksen opettaja päiväkodissa kahden lapsen kanssa.

Kenelle kasvatustieteen perusopinnot on tarkoitettu?

STEP-kansanopiston kasvatustieteen perusopinnot on tarkoitettu pääasiassa työelämässä oleville lastenhoitajille ja muille varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatustieteiden perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa opiskelu kartuttaa opintopisteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista hakea ns. väyläopintojen kautta tutkinnon suorittajaksi yliopistoon. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä opiskelijalta jatkosuunnitelmia tai takaa opiskelupaikkaa. Koulutukseen voi hakeutua myös muut kasvatustieteen perusopinnoista kiinnostuneet.

Mitä ja miten väyläopinnoissa opiskellaan?

Kasvatustieteen perusopinnot suoritetaan ryhmänohjausmuotoisesti, joka mahdollistaa opintoja suorittavalle ryhmänohjaajan ohjausta opiskelijan tarpeen mukaan. Opiskelijan tukena on myös koko ryhmä, sillä suuri osa opinnoista suoritetaan pienryhmissä tai yksilö-/paritehtävänä. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työtä.

Opintokokonaisuuksia suoritetaan monipuolisia suoritusmenetelmiä hyödyntäen (mm. oppimistehtävät, verkkotentti, ryhmäsuoritukset) ja tätä tukemassa ovat Järvenpään tai Lapuan kampuksen lähitapaamiset. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Koulutuksen aikana opit toimimaan yliopiston sähköisissä järjestelmissä ja käyttämään opiskelussa tarvittavia Microsoftin työkaluja.

Koulutuksen aikana harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja mm. akateemista kirjoittamista ja argumentointia sekä tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin ja kasvatustieteisiin tieteenalana. Pystyt hyödyntämään oppimaasi varhaiskasvattajan työssä.

Miksi hakeutua kasvatustieteen perusopintoihin?

Jos tähtäät varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon, auttavat kasvatustieteen perusopinnot sinut hyvään alkuun. Eri yliopistojen vaatimukset väyläopintojen kautta varhaiskasvatuksen opettajaksi hakeville vaihtelevat, mutta ne kaikki edellyttävät kasvatustieteiden perusopintojen (25 op) suorittamista. Saat lisätietoa eri yliopistojen hakuväylistä Opintopolku-palvelusta ja osoitteesta: https://tuhatplus.fi/

Vaikka et tähtäisikään tutkinto-opiskelijaksi, saat koulutuksesta valmiuksia ja varmuutta itsenäiseen opintojen jatkamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston kautta. Lisäksi opiskelu tukee työtäsi varhaiskasvatuksen ammattilaisena: saat opinnoista uutta näkökulmaa käytännön työhön esimerkiksi ajankohtaisen tutkimustiedon, alan keskeisten käsitteiden sekä uusien toimintatapojen kautta. Lähitapaamisten aikana pääset tarkastelemaan omaa toimintaasi kasvattajana monipuolisesti ja jakamaan ajatuksiasi vertaisryhmässä.

Aikataulu ja kustannukset

Koulutuksen lähiopetus järjestetään Järvenpään tai Lapuan kampuksella. Voit hakeutua opintoihin toiseen näistä paikkakunnista.

Osallistumismaksu on 430 euroa. Hinta sisältää ruokailun koulutuksen lähipäivinä. Opintomaksun voi maksaa kuukausierissä. Ensimmäinen erä laskutetaan lokakuussa.

Aikataulut syksyllä Järvenpäässä ja Lapualla alkaviin koulutuksiin julkaistaan kevään 2024 aikana. Perusopintojen suorittaminen käynnistyy elo-syyskuun aikana.

Haku

Hae opintoihin Järvenpäähän tai Lapualle viimeistään 31.8.2024. Opiskelijoita tulee olla vähintään 15/ryhmä, jotta koulutus toteutetaan.

Hyvä tietää

Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä. Sairausajalta hyvitetään opintomaksua ruokailun osalta. Omavastuu on 5 päivää.

Mikäli STEP-kansanopiston opintomaksuihin sisältyvää avoimen yliopiston opintokokonaisuutta suorittava opiskelija keskeyttää kansanopisto-opintonsa ennen syyslukukauden päättymistä, häneltä peritään avoimen yliopiston opinnoista se maksu, jonka avoin yliopisto perii STEP-kansanopistolta. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kevätlukukauden aikana, häneltä peritään em. maksusta 50 %. Kesken jääneitä avoimen yliopiston perusopintoja voi jatkaa STEP-kansanopiston opintojen päätyttyä, mutta opintojen jatkajalta avoin yliopisto perii uuden opintomaksun.

Peruutusehdot

Kysy lisää

Mirkka Aivelo
Aluepäällikkö Järvenpää Mirkka.Aivelo@step.fi +358 447124970
Noora Turja
Opettaja Lapua Noora.Turja@step.fi +358 447411373

Hae sähköisellä lomakkeella

Kasvatustieteen perusopinnot varhaiskasvatuksen lastenhoitajille SYKSYLLÄ 2024
5.9.2024 – 31.5.2025
Lapua (Monimuotokoulutus)
Kasvatus- ja ohjausala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatustieteen perusopinnot varhaiskasvatuksen lastenhoitajille SYKSYLLÄ 2024
5.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää (Monimuotokoulutus)
Kasvatus- ja ohjausala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen