Mun oma musavuosi – opistovuosi Lapualla

Lukuvuosi 2023-2024

Hyvä paikka etsiä suuntaa

Isot päätökset tarvitsevat aikaa.

Vietä elämäsi paras vuosi kehittäen omia musiikillisia valmiuksia ja bänditoimintaa STEP-kansanopistossa! Yhteistyötä tehdään Rock Camp ry:n kanssa ja opistovuoden toisena vastuuopettajana on Alexander Kuoppala (ex Children of Bodom).

Mun oma musavuosi STEP-kansanopisto Lapua

Lukuvuoden 2023-2024 opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka saavat tai ovat saaneet peruskoulunsa päättötodistuksen keväällä 2023 tai sitä ennen. Oppivelvollisia ovat pääosin vuosina 2006 ja 2007 syntyneet nuoret.

Opistovuosi tarjoaa musiikillisten taitojen lisäksi vahvistusta opiskeluvalmiuksiin, elämäntaitoihin ja arjen hallintaan.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä.

Musiikki- ja bänditoiminnan opistovuosi on sinulle, joka haluat:

 • tutustua musiikin eri osa-alueisiin  musisoinnista säveltämiseen ja biisin tekemiseen
 • kehittää omia soitto- tai laulutaitoja
 • soittaa bändissä, esiintyä ja tuottaa musiikkia
 • tutustua studiotyöskentelyyn sekä tapahtumatuottamiseen
 • miettiä vielä, mikä ala sinua kiinnostaa ja missä haluat opiskella
 • löytää omat vahvuutesi ja tapasi oppia
 • tutustua paremmin omiin mahdollisuuksiisi ja löytää oma polkusi tulevaisuuteen.

Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa osaamista. Halu oppia riittää!

Opinnot kestävät lukuvuoden ajan ja jakautuvat kaikille yhteisten opintojen ja valinnaisten opintojen kesken:

Yhteiset opinnot

 • arjen taidot ja elämänhallinta
 • opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • matemaattiset perustaidot ja ongelman ratkaisutaidot
 • aktiivinen kansalaisuus
 • opiskelu- ja urasuunnittelutaidot.

Valinnaiset suuntautumisopinnot

Musiikki ja musiikkiteknologia

Opiskeluvuoden aikana opiskelija tutustuu musiikin eri osa-alueisiin musisoinnista musiikin tekemiseen. Opiskelija tutustuu musiikkiteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään laulamalla ja soittamalla. Opiskelija työskentelee yhdessä toisten kanssa ja oppii ymmärtämään erilaisia itseilmaisun tapoja.

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa soittaa musiikki-instrumentteja ja tulkita musiikin nuottikuvaa
 • opiskelija osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa bändissä
 • opiskelija osaa käyttää erilaisia laulutekniikoita
 • opiskelija osaa musiikkiteknologian perusteita
 • opiskelija osaa tehdä laulujen melodioita ja sanoituksia.

Bänditoiminta ja tapahtumatuotanto

Bänditoiminnan opinnoissa soitetaan ja tehdään musiikkia yhdessä ja opetellaan esiintymistä. Tapahtuma-alan opinnoissa tutustutaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii tapahtumasuunnittelun eri osa-alueista ideasta toteutukseen. Opiskelija oppii vastuulliseen työskentelyyn yhdessä työryhmän kanssa.

Osaamistavoitteet:

 • opiskelija osaa toimia osana bändiä sekä osana tapahtumatuotantotiimiä
 • opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa konserttitapahtuman yhdessä tiimin kanssa
 • opiskelija osaa hyödyntää suunnittelutyössä oppimiaan tietoja ja taitoja
 • opiskelija osaa kehittää omaa toimintaansa oppimansa perusteella
 • opiskelija osaa ryhmätyön ja projektinhallinnan perusteita.

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opistovuoden aikana korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja tai suorittaa ammatillisten opintojen yhteisiä tutkinnonosia.

Kustannukset

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali sekä päivittäinen ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Hakeutuminen

Kevään yhteishaun päättymisen jälkeen koulutukseen voi hakeutua 22.3.2023 lähtien sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätietoja

Hakuneuvonta ja opintojen aikainen asuminen:

Opintotoimisto Lapua
opintotoimisto.lapua@step.fi

Hakeminen ja yhteiset opinnot

Elina Ketola
Opinto-ohjaaja Lapua Elina.Ketola@step.fi +358 403553035

Tulosta esite

Haussa oleva koulutus

Mun oma musavuosi – opistovuosi Lapualla
9.8.2023 – 31.5.2024
Lapua
Yleissivistävä koulutus
Opistovuosi
Hakuaika päättyy
1.5.2024
Tiedot ja hakeminen