Musiikki ja bänditoiminta – opistovuosi Lapualla

Lukuvuosi 2022-2023

Hyvä paikka etsiä suuntaa

Isot päätökset tarvitsevat aikaa.

Opistovuosi Lapualla musiikki ja bänditoiminta

Vietä elämäsi paras vuosi kehittäen omia musiikillisia valmiuksia ja  bänditoimintaa STEP-opistossa! Kouluttajina mm. ex CHILDREN OF BODOM Alexander Kuoppala, Mathias ”Vreth” Lillmåns Finntroll-yhtyeestä ja Kimmo Ahola (Nightwish-ääniteknikko).  Arttu Vauhkonen, JP Leppäluoto.

Opistovuosi tarjoaa kansainvälisiä kokemuksia, omien musiikillisten  valmiuksien kehittymistä ja ohjausta tulevaisuuden suunnitteluun!

Lukuvuoden 2022-2023 opinnot on tarkoitettu oppivelvollisille, jotka saavat tai ovat saaneet peruskoulunsa päättötodistuksen keväällä 2022 tai sitä ennen. Oppivelvollisia ovat  pääosin vuosina 2005 ja 2006 syntyneet  nuoret.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta.  Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä.

Musiikki- ja bänditoiminnan  opistovuosi on sinulle, joka haluat:

 • tutustua musiikin eri osa-alueisiin  musisoinnista säveltämiseen ja biisin tekemiseen
 • kehittää omia soitto- tai laulutaitoja
 • Soittaa bändissä, esiintyä ja tuottaa musiikkia.
 • Tutustua studiotyöskentelyyn sekä tapahtumatuottamiseen (livenä ja/tai virtuaalinen tapahtuma).
 • miettiä vielä, mikä ala sinua kiinnostaa ja missä haluat opiskella
 • löytää omat vahvuutesi ja tapasi oppia
 • tutustua paremmin omiin mahdollisuuksiisi ja löytää oma polkusi tulevaisuuteen. Hakijalla on hyvä olla jonkin verran soittokokemusta ja oma instrumenttikäytössä.

Opinnot kestävät lukuvuoden ajan ja jakautuvat kaikille yhteisten opintojen ja valinnaisten opintojen kesken:

Yhteiset opinnot

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelman ratkaisutaidot • Aktiivinen kansalaisuus • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Valinnaiset suuntautumisopinnot

Musiikki ja musiikkiteknologia

Opiskeluvuoden aikana opiskelija tutustuu  musiikin eri osa-alueisiin musisoinnista musiikin tekemiseen. Opiskelija tutustuu musiikkiteknologian eri osa-alueisiin. Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään laulamalla ja soittamalla. Opiskelija työskentelee yhdessä toisten kanssa ja oppii ymmärtämään erilaisia itseilmaisun tapoja.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa soittaa musiikki-instrumentteja ja tulkita musiikin nuottikuvaa.
 • Opiskelija osaa työskennellä yhdessä muiden kanssa bändissä.
 • Opiskelija osaa käyttää erilaisia laulutekniikoita.
 • Opiskelija osaa musiikkiteknologian perusteita.
 • Opiskelija osaa tehdä laulujen melodioita ja sanoituksia.

Bänditoiminta ja tapahtumatuotanto

Bänditoiminnan opinnoissa soitetaan ja tehdään musiikkia yhdessä ja opetellaan esiintymistä. Tapahtuma-alan opinnoissa tutustutaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Opiskelija oppii tapahtumasuunnittelun eri osa-alueista ideasta toteutukseen. Opiskelija oppii vastuulliseen työskentelyyn yhdessä työryhmän kanssa.

Osaamistavoitteet:

 • Opiskelija osaa toimia osana bändiä sekä osana tapahtumatuotantotiimiä.
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa konserttitapahtuman yhdessä tiimin kanssa.
 • Opiskelija osaa hyödyntää suunnittelutyössä oppimiaan tietoja ja taitoja.
 • Opiskelija osaa kehittää omaa toimintaansa oppimansa perusteella.
 • Opiskelija osaa ryhmätyön ja projektinhallinnan perusteita.

Kustannukset

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille. HUOM. Oma instrumentti.

Hakeutuminen

Hae 17.6.2022 alkaen sähköisellä lomakkeella suoraan oppilaitokseen. Opiskelijat valitaan hakemusten saapumisjärjestyksessä.

Lisätietoja

Hakuneuvonta ja opintojen aikainen asuminen:

Opintotoimisto p. 040 182 9419
opintotoimisto.lapua@step.fi

Hakeminen ja yhteiset opinnot

Elina Ketola, p. 040 3553 035
elina.ketola@step.fi

Tulosta esite