Työelämässä oppiminen

Työpaikka keskiössä ammattiin oppimisessa

Opiskelija hankkii osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä ja joustavasti niitä yhdistellen. Työelämässä oppiminen on aina tavoitteellista ja ohjattua, ja siihen voidaan yhdistää koulutusta esimerkiksi oppilaitoksen opetustiloissa, verkko-oppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen.

Työpaikka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden saada alan ja ammatin vaativaa ajantasaista osaamista. Ottamalla opiskelijoita työpaikalle oppimaan, työpaikat varmistavat, että saavat tarvitsemiaan ja tuntemiaan, osaavia työntekijöitä työpaikalle. Henkilöstön osaaminen kehittyy ohjaustilanteissa. Muuttuvat tilanteet ja haasteet työpaikalla tarjoavat niin opiskelijoille kuin henkilöstölle mahdollisuuksia oppia yhdessä ratkaisujen etsimistä ja löytämistä. Koulutusyhteistyö oppilaitoksen kanssa tarjoaa tarvelähtöisesti mahdollisuuksia työpaikan henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen.

HOKS ohjaa opiskelijan opintoja

Opiskelija hankkii tutkintoa varten sellaista osaamista, jota häneltä vielä puuttuu.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opettaja ja opiskelija arvioivat yhdessä, mitä osaamista opiskelijalla jo on, mitä osaamista hänen tulisi saavuttaa, missä hän osaamisen parhaiten voisi saada, miten toimimalla ja milloin hän puuttuvan osaamisen hankkii. Työpaikalla tapahtuva oppiminen, työpaikkajaksot, suunnitellaan yhteistyössä työpaikan edustajan kanssa.
Työpaikalle voi tulla kuka tahansa alan ammattiin opiskeleva, esimerkiksi ammatinvaihtaja, moniosaaja, aikuinen, nuori, tukea tarvitseva, motivoitunut tai vielä omaa ammatillista polkuaan etsivä ihminen.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla

Ammattitaito syntyy ja kehittyy työtä tekemällä. Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla. Hän tekee työtä, aitoja työtehtäviä, työpaikalla. Opiskelijalle tehdään joko koulutussopimus tai oppisopimus, jossa sovitaan tavoitteet, työtehtävät, ajanjakso, työpäivien pituus, kunkin osapuolen vastuut ja velvollisuudet sekä nimetään työpaikkaohjaaja.

Työpaikkajaksot voidaan joustavasti suunnitella työpaikan mahdollisuuksien ja opiskelijan tarpeiden mukaan myös koulutussopimuksen ja oppisopimuksen vuorotellessa. Työpaikan henkilöstön on tärkeää tutustua opiskelijaan, jotta voi hyödyntää hänen olemassa olevia vahvuuksiaan ja tarjota hänelle mahdollisuuksia oppia sitä osaamista, joka häneltä vielä puuttuu.

Molempi parempi! Tutustu esitteeseen oppisopimuksesta ja koulutussopimuksesta.