Hakijalle

Meiltä löydät paljon erilaisia koulutuksia:

  • ammatillisia perustutkintoja
  • ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
  • tutkintoja edeltäviä koulutuksia (TUVA ja opistovuosi)
  • monipuolisia täydennyskoulutuksia
  • innostavia vapaa-ajan kursseja STEP-kansanopistossa
  • erilaisia koulutuksia maahanmuuttajille.

Tutustu haussa oleviin koulutuksiin koulutushakua käyttäen.

Haku ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisiin perustutkintoihin hakeudutaan joko toisen asteen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjoamme aikuisille monia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tiedot haussa olevista ammatillisista koulutuksista löydät koulutushausta.

Lue lisää ammatillisista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoista.

Autamme sinua mielellämme kaikissa opiskelupaikkojen hakemiseen liittyvissä asioissa. Kysy lisää opintotoimistosta tai opinto-ohjaajilta! Voit myös perehtyä hakeutumiseen liittyviin yksityiskohtiin lukemalla lisätietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville.

Tutustu myös terveydentilavaatimuksiin ammatillisessa koulutuksessa.

Jos haet oppisopimuskoulutukseen, täydennä hakulomakkeeseen myös oppisopimustyöpaikkasi tiedot.

Jos haluat perehtyä hakeutumiseen liittyviin yksityiskohtiin perusteellisesti, lue lisätietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville.

Yhteishaku

Peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen ja lukio-opintoihin haetaan keväisin helmi-maaliskuussa järjestettävän yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Yhteishaussa voit hakea yhdellä hakulomakkeella enintään seitsemään eri koulutukseen. Tiedot valinnoista saat kesäkuun aikana. Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit perusopetuksen päättämisen jälkeen hakea opiskelupaikkaa jatkuvassa haussamme.

Haku valmentavaan koulutukseen

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) haetaan toisen asteen yhteishaussa opintopolku.fi tai jatkuvassa haussa sähköisellä hakulomakkeellamme. Lue lisää TUVA-koulutuksesta.

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset löytyvät koulutushaussa parhaiten kirjoittamalla vapaa tekstihakukenttään sanan maahanmuuttajille.

Jatkuva haku

Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Haku tapahtuu suoraan oppilaitoksemme sähköisillä hakulomakkeilla. Haussa olevat koulutukset löydät etusivun koulutushausta.

Jatkuvassa haussa hakeneille pyritään löytämään opiskelupaikka mahdollisimman joustavasti. Opiskelijavalinta tapahtuu valintaprosessissa, johon vaikuttavat muun muassa aikataulut ja ryhmäkoot. Katso valintaperusteet tarkemmin sivulta Tietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville kohdasta 2. Opiskelijoiden hakumenettely.

Koulutuksemme opetuskieli on suomi. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat ammatillisen koulutuksen hakijat kielitestataan oppilaitoksemme maksuttomalla kielitestillä. Kielitaitotasovaatimuksemme on noin B1/B2.

Voit katsoa koulutuksia jatkuvassa haussa kampuksittain tai koulutuskohtaisesti koulutushaussa.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkinnon osia. Opiskelu edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa oppisopimustyöpaikkaa; myös yrittäjät voivat opiskella yrittäjän oppisopimuksella. STEP-koulutus on erikoistunut erityisesti humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutuksiin. Solmimme oppisopimukset STEP-koulutuksen järjestämiin koulutuksiin. STEP-koulutuksen oppisopimuspalvelut auttavat sinua kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta

Ilmoittautuminen

Henkilöstö- ja täydennyskoulutuksiin sekä lyhytkursseille, seminaareihin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköisillä ilmoittautumislomakkeilla. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat löydät etusivun koulutushausta.

Lyhytkurssien lisäksi STEP-kansanopistossa tarjotaan pitkiä linjoja (kesto yli 8 viikkoa). Pitkinä linjoina meillä on mm. erilaisia vapaa-ajan koulutuksia (esim. musiikin ja kansantanssin linjat) sekä erilaisia maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville suunnattuja koulutuksia.

Koulutushaku