Hakijalle

Meiltä löydät paljon erilaisia koulutuksia:

Tutustu haussa oleviin koulutuksiin koulutushakua käyttäen.

Haku ammatilliseen koulutukseen

Ammatillisiin perustutkintoihin hakeudutaan joko toisen asteen yhteishaun tai jatkuvan haun kautta. Ammatillisten perustutkintojen lisäksi tarjoamme aikuisille monia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tiedot haussa olevista ammatillisista koulutuksista löydät koulutushausta.

Lue lisää ammatillisista perustutkinnoista tai ammatti- ja erikoisammattitutkintoista.

Autamme sinua mielellämme kaikissa opiskelupaikkojen hakemiseen liittyvissä asioissa. Kysy lisää opintotoimistosta tai opinto-ohjaajilta! Voit myös perehtyä hakeutumiseen liittyviin yksityiskohtiin lukemalla lisätietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville.

Tutustu myös terveydentilavaatimuksiin ammatillisessa koulutuksessa.

Jos haet oppisopimuskoulutukseen, täydennä hakulomakkeeseen myös oppisopimustyöpaikkasi tiedot.

Jos haluat perehtyä hakeutumiseen liittyviin yksityiskohtiin perusteellisesti, lue lisätietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville.

Yhteishaku

Peruskoulun jälkeiseen ammatilliseen koulutukseen ja lukio-opintoihin haetaan keväisin helmi-maaliskuussa järjestettävän yhteishaun kautta osoitteessa opintopolku.fi. Yhteishaussa voit hakea yhdellä hakulomakkeella enintään seitsemään eri koulutukseen. Tiedot valinnoista saat kesäkuun aikana. Jos jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit perusopetuksen päättämisen jälkeen hakea opiskelupaikkaa jatkuvassa haussamme.

Jatkuva haku

Jatkuva haku on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen tutkinnon, lukion oppimäärän tai korkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka eivät voi hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaussa. Haku tapahtuu suoraan oppilaitoksemme sähköisillä hakulomakkeilla. Haussa olevat koulutukset löydät etusivun koulutushausta.

Jatkuvassa haussa hakeneille pyritään löytämään opiskelupaikka mahdollisimman joustavasti. Opiskelijavalinta tapahtuu valintaprosessissa, johon vaikuttavat muun muassa aikataulut ja ryhmäkoot. Katso valintaperusteet tarkemmin sivulta Tietoa ammatilliseen koulutukseen hakeutuville kohdasta 2. Opiskelijoiden hakumenettely.

Koulutuksemme opetuskieli on suomi. Muuta kuin suomea äidinkielenään puhuvat ammatillisen koulutuksen hakijat kielitestataan oppilaitoksemme maksuttomalla kielitestillä. Kielitaitotasovaatimuksemme on noin B1/B2.

Voit katsoa koulutuksia jatkuvassa haussa kampuksittain tai koulutuskohtaisesti koulutushaussa.

Jatkuva haku

Jatkuva haku on aina auki ja siinä voivat kaikki hakea. Opinto-ohjaaja kontaktoi jatkuvan haun hakijat suhteellisen nopeasti ja sitten käydään keskustelua, onko hakijan toivomaa koulutusta tarjolla halutulla paikkakunnalla ja aikataululla tarjolla. Yleensä jatkuvassa haussa valitaan koulutuksiin valintahaastattelun (ja kielitestin) perusteella. Itse oppisopimustyöpaikan löytäneet hakijat otamme suoraan opintoihin ilman valintaprosesseja – edellyttäen, että oppisopimustyöpaikka on koulutukseen soveltuva.

Ammatillisissa perustutkinnoissa kokopäiväinen töissä käynti ei välttämättä onnistu opiskelun ohella, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa se on mahdollista. Monet opiskelijamme työskentelevät osa-aikaisesti opiskelun ohella. Ole opinto-ohjaajaan yhteydessä, jos haluat jutella ja kysellä lisää opintojen aikatauluista.

Yleensä ei, poikkeuksena jotkut yksittäiset verkkototeutukset.

Jos olet juuri päättänyt perusopetuksen tai tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen(TUVA),  haet ensisijaisesti yhteishaussa. Kaikki hakijat voivat kuitenkin hakea jatkuvassa haussa halutessaan. Kannattaa huomioida, että meillä ei ole aina välttämättä tarjolla juuri sinulle sopivaa koulutusta haluamallasi aikataululla.

Yleensä jatkuvassa haussa valitaan koulutuksiin valintahaastattelun ja mahdollisen kielitestin perusteella. Itse oppisopimustyöpaikan löytäneet hakijat otamme sisään ilman valintaprosessia.

Koulutuksen aloituksen ajankohta riippuu hakijoiden määrästä ja aloittavien ryhmien koosta. Koulutuksia alkaa eri paikkakunnilla vuoden mittaan vaihtelevasti.

Haku valmentavaan koulutukseen

Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (TUVA) haetaan toisen asteen yhteishaussa opintopolku.fi tai jatkuvassa haussa sähköisellä hakulomakkeellamme. Lue lisää TUVA-koulutuksesta.

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset löytyvät koulutushaussa parhaiten kirjoittamalla vapaa tekstihakukenttään sanan maahanmuuttajille.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voi opiskella kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai näiden tutkinnon osia. Opiskelu edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa oppisopimustyöpaikkaa; myös yrittäjät voivat opiskella yrittäjän oppisopimuksella. STEP-koulutus on erikoistunut erityisesti humanistisen ja kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan oppisopimuskoulutuksiin. Solmimme oppisopimukset STEP-koulutuksen järjestämiin koulutuksiin. STEP-koulutuksen oppisopimuspalvelut auttavat sinua kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa.

Oppisopimus

Oppisopimustyöpaikka täytyy etsiä ja löytää itse. Ei kannata täytellä jatkuvan haun lomaketta oppilaitoksemme nettisivulla ”minulla ei ole vielä oppisopimustyöpaikkaa, mutta olen etsimässä sellaista” -ajatuksella, vaan ensin kysellä itselleen työpaikka, joka on valmis oppisopimuksen solmimiseen.

Oppisopimustyönantajan täytyy tarjota töitä oppisopimuksella opiskelevalle vähintään 25 h/vko ja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella ei ole nykyään mitään minimikestoa.

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta

Rahoitus

Voit hakea Kelan opintotukea (= veronalainen opintoraha ja halutessa myös opintolaina), Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai TE-toimiston harkinnanvaraista, omaehtoinen työttömyysetuutta työttömille työnhakijoille. Myös uudelleenkoulutus Kevan tai vakuutusyhtiöiden kautta on mahdollista. Ja palkallinen oppisopimuskoulutus on oiva vaihtoehto.

Ilmoittautuminen

Henkilöstö- ja täydennyskoulutuksiin sekä lyhytkursseille, seminaareihin ja tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköisillä ilmoittautumislomakkeilla. Ajankohtaiset koulutukset ja tapahtumat löydät etusivun koulutushausta.

Lyhytkurssien lisäksi STEP-kansanopistossa tarjotaan pitkiä linjoja (kesto yli 8 viikkoa). Pitkinä linjoina meillä on mm. erilaisia vapaa-ajan koulutuksia (esim. musiikin ja kansantanssin linjat) sekä erilaisia maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville suunnattuja koulutuksia.

Koulutushaku