Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Lisää osaamista mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tarjoaa tietoa päihde- ja mielenterveyshäiriöistä, keinoja tunnistaa niitä sekä käsitellä mielenterveyteen ja päihteisiin liittyviä asioita asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa. Opit tunnistamaan päihteiden käytön eri tasot sekä ymmärtämään erilaisia riippuvuussairauksia kuten päihderiippuvuuksia tai toiminnallisia riippuvuuksia kuten peliriippuvuus. Osaat kohdata mielenterveys- ja päihdehäiriöitä sairastavan ja osaat ohjata hänet kasvokkain tai digitaalisesti toteutettavien mielenterveys- ja päihdepalveluiden piiriin.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto tarjoaa työvälineitä kehittyä ammatillisesti

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittamalla saat lisää työvälineitä, jotta voit kehittyä ammatillisesti mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamisessa ja puheeksiotossa monen ikäisten ja taustaisten ihmisten kanssa työskennellessäsi.

Opinnot

Opiskelu sisältää koulutuspäiviä, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lopuksi osaaminen näytetään aidoissa työtehtävissä näyttöpäivien aikana.

Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku, jossa huomioidaan kaikki jo olemassa oleva osaaminen.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (150 osaamispistettä) muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (100 osp) sekä kahdesta valitsemastasi valinnaisesta tutkinnon osasta (50 osp).

Tutkinnon pakolliset osat, 100 osp

  • Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, 50 osp
  • Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 50 osp

  • Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp
  • Laajentuvassa yhteistyössä toimiminen, 25 osp
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. 1.8.2018 voimaan tulleisiin tutkinnon perusteisiin voit tutustua tarkemmin linkistä  ePerusteet (opintopolku.fi)

Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Haku

Toteutamme mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon koulutukset tällä hetkellä työelämäkumppanien kanssa yhteisesti suunniteltuina koulutusprosesseina. Mikäli työyhteisösi on kiinnostunut tällaisesta koulutuprosessista, olethan yhteydessä.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Marianna Kultalahti
hankekoordinaattori Järvenpää Marianna.Kultalahti@step.fi +358 442990676

Pieksämäki

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893

Jaakkima

Heli Mursinoff-Loikkanen
Opettaja Ruokolahti heli.mursinoff@step.fi +358 440634425