Usein kysytyt kysymykset

Oppisopimus

Oppisopimustyöpaikka täytyy etsiä ja löytää itse. Ei kannata täytellä jatkuvan haun lomaketta oppilaitoksemme nettisivulla ”minulla ei ole vielä oppisopimustyöpaikkaa, mutta olen etsimässä sellaista” -ajatuksella, vaan ensin kysellä itselleen työpaikka, joka on valmis oppisopimuksen solmimiseen.

Oppisopimustyönantajan täytyy tarjota töitä oppisopimuksella opiskelevalle vähintään 25 h/vko ja maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella ei ole nykyään mitään minimikestoa.

Koulutussopimus

Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa eikä hänelle makseta palkkaa. Aiemmin koulutussopimusta kutsuttiin työssäoppimiseksi. Koulutussopimuksella opiskelevilla ammatillisiin opintoihin kuuluu yleensä jokaiseen tutkinnon osaan useita viikkoja kestävä palkaton koulutussopimusjakso. Opiskelijat etsivät pääsääntöisesti itse koulutussopimustyöpaikkoja opintojensa aikana; etukäteen niitä ei tarvitse olla tiedossa koulutukseen haettaessa. Useimmiten kukin koulutussopimusjakso tehdään eri työpaikkaan.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen tehdään joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Erona näissä on se, että oppisopimuksessa maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja koulutussopimuksessa ”raha ei liiku”.

Näyttötutkinto

Kaikki tutkintomme ovat näyttötutkintoja (se on yleiskäsite). Kannattaa huomioida, että näyttötutkinto on eri asia kuin ´suoraan näyttöön´. Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain ja niissä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa työpaikalla. Sama opiskelija voi siis tehdä jonkin tutkinnon osan suoraan näyttönä, jos hänellä on juuri siihen paljon aiemmin kertynyttä osaamista. Sen sijaan jostain muusta tutkinnon osasta hänen täytyy suorittaa tietopuolisia opintoja & työpaikalla tapahtuvaa oppimista, ja sitten vasta hän on valmis tekemään näytön.

Koulutussopimustyöpaikka on yleensä yhteen tai muutamaan tutkinnon osaan soveltuva palkaton työssäoppimispaikka, joka ei sinällään lähtökohtaisesti nopeuta tutkinnon suorittamista. Opintoihin liittyy lähes aina tietopuolisia opintoja. Kaikki tutkintomme tehdään näyttötutkintoina.

Jatkuva haku

Jatkuva haku on aina auki ja siinä voivat kaikki hakea. Opinto-ohjaaja kontaktoi jatkuvan haun hakijat suhteellisen nopeasti ja sitten käydään keskustelua, onko hakijan toivomaa koulutusta tarjolla halutulla paikkakunnalla ja aikataululla tarjolla. Yleensä jatkuvassa haussa valitaan koulutuksiin valintahaastattelun (ja kielitestin) perusteella. Itse oppisopimustyöpaikan löytäneet hakijat otamme suoraan opintoihin ilman valintaprosesseja – edellyttäen, että oppisopimustyöpaikka on koulutukseen soveltuva.

Ammatillisissa perustutkinnoissa kokopäiväinen töissä käynti ei välttämättä onnistu opiskelun ohella, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa se on mahdollista. Monet opiskelijamme työskentelevät osa-aikaisesti opiskelun ohella. Ole opinto-ohjaajaan yhteydessä, jos haluat jutella ja kysellä lisää opintojen aikatauluista.

Yleensä ei, poikkeuksena jotkut yksittäiset verkkototeutukset.

Jos olet juuri päättänyt perusopetuksen tai tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen(TUVA),  haet ensisijaisesti yhteishaussa. Kaikki hakijat voivat kuitenkin hakea jatkuvassa haussa halutessaan. Kannattaa huomioida, että meillä ei ole aina välttämättä tarjolla juuri sinulle sopivaa koulutusta haluamallasi aikataululla.

Yleensä jatkuvassa haussa valitaan koulutuksiin valintahaastattelun ja mahdollisen kielitestin perusteella. Itse oppisopimustyöpaikan löytäneet hakijat otamme sisään ilman valintaprosessia.

Koulutuksen aloituksen ajankohta riippuu hakijoiden määrästä ja aloittavien ryhmien koosta. Koulutuksia alkaa eri paikkakunnilla vuoden mittaan vaihtelevasti.

Rahoitus

Voit hakea Kelan opintotukea (= veronalainen opintoraha ja halutessa myös opintolaina), Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea tai TE-toimiston harkinnanvaraista, omaehtoinen työttömyysetuutta työttömille työnhakijoille. Myös uudelleenkoulutus Kevan tai vakuutusyhtiöiden kautta on mahdollista. Ja palkallinen oppisopimuskoulutus on oiva vaihtoehto.

Sora-lainsäädäntö, rikostaustaote/terveydentilavaatimukset

Se antaa koulutuksen järjestäjälle mahdollisuuden peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeus, kun koulutuksen sisältöön liittyy esim. alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tutustu terveydentilavaatimuksiimme.

Lähes kaikki tutkintomme ovat ns. SORA-aloja, joissa rikostaustaote kysytään ennen ensimmäistä työssäoppimista. Vakavat rikokset (lapseen kohdistuvat rikokset, seksuaalirikokset, väkivaltarikokset, vapauteen kohdistuvat rikokset, huumausainerikokset) saattavat olla esteitä hakeutua tai työllistyä varsinkin aloille, joissa ollaan tekemisissä lasten, nuorten, vanhusten, vammaisten jne. kanssa.

SORA-tutkinnoissa opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa tai työpaikalla. Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää lääkärintodistuksen ennen valintapäätöksen tekemistä.

Opintojen tuki/ Erityinen tuki

Olemme panostaneet erityiseen tukeen oppilaitoksessamme. Opiskelijalle voidaan tehdä opintojen ajaksi erityisen tuen päätös opintojen ajaksi eikä siitä tule aikanaan mitään merkintää tutkintotodistukseen. Meillä on vahva auttamisen ja tukemisen kulttuuri STEP-koulutuksessa.

Opintojen kesto ja loma-ajat

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen, henkilökohtaisesti räätälöity opintosuunnitelma. Aikuisilla normikesto ammatillisessa perustutkinnossa on yleisimmin n. 1,5 v – n. 1v 9kk. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot kestävät useimmiten n. vuodesta puoleentoista vuoteen.

Meillä on kesäloma yleensä noin juhannuksen tienoilta heinäkuun loppuun ja noudatamme suunnilleen samoja loma-aikatauluja kuin peruskoulut. Tarvittaessa kesällä voi kyllä halutessaan opiskella ja kesäopintoihin laaditaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtainen suunnitelma.

Asuntolapaikka

STEP-koulutus toimii Suomessa useilla eri paikkakunnilla, joissa asuntolapaikkatilanne vaihtelee paljonkin. Helsingissä ei ole lainkaan asuntolaa eikä Järvenpäässä ole ollenkaan tarjolla asuntolapaikkoja jatkuvan haun kautta tutkintotavoitteeseen koulutukseen valittaville.

Kielitaitovaatimus

S2-opettajamme kielitestaavat oppilaitoksemme maksuttomalla kielitestillä yleensä valintapäivän yhteydessä kaikki ei-suomi-äidinkielenä hakijat. Meillä on vain suomenkielisten järjestämislupa STEP-koulutuksessa, ja siksi teemme kielitestit. Kielitaitotasovaatimuksemme on noin B1/B2; A-tason suomen kielitaito ei valitettavasti riitä suomenkielisiin ammatillisiin opintoihimme.

Kielitestiä ei tarvitse tehdä, mikäli: on Suomesta aikuisten perusopetuksen päättötodistus, aiempi ammatillinen tutkinto tehtynä Suomessa suomeksi (ei siis esim. englanniksi) tai Yleinen kielitesti (YKI, jossa taitotasoasteikko 1-9) läpäistynä kaikilta osa-alueilta vähintään tasolla 3.

Valintakoe/pääsykoevaatimukset

Jatkuvassa haussa jokainen oppilaitos päättää itse, millä perusteilla opiskelijat valitaan. Meillä jatkuvan haun hakijat valitaan valintahaastattelun ja/tai kirjallisen tehtävän ja/tai kielitestin perusteella. Alasoveltuvuus ja motivaatio ovat isoja valintoihimme vaikuttavia tekijöitä.