Aikuisten perusopetus

STEP-koulutuksessa voit suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän aikuisten perusopetuksessa tai osan siitä. Voit myös saattaa perusopetusopintosi päätökseen tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Me huomioimme aiemman osaamisesi, ja opinto-ohjelmasi rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja tarvitset opiskelutavoitteeseen päästäksesi. Jos sinulla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa, voit opiskella aikuisten perusopetuksessa lukutaitovaiheessa.

Aikuisten perusopetuksen opintojen tehtävänä on tarjota mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen tiedot ja taidot sekä parantaa valmiuksia jatko-opintoihin. STEP-koulutuksen aikuisten perusopetuksessa opiskelee lukumäärällisesti eniten 17–25-vuotiaita nuoria aikuisia, mutta voimme valita koulutukseen vanhempiakin opiskelijoita silloin, kun opintojen katsotaan olevan tarkoituksenmukaisia opiskelijan kokonaissuunnitelman ja polun toteuttamiselle.  Koulutukseen voi hakeutua erilaisilla taustoilla ja tarkempi listaus koulutuksen kohderyhmistä löytyy Opetushallituksen sivulta.

Basic Education for Adults in English.

Aikuisten perusopetusta tarjotaan Järvenpään kampuksella. Ruokolahden kampus toteuttaa aikuisten perusopetusta yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa.

Lisätietoja

Järvenpää

Eva Uronen
Opettaja Järvenpää Eva.Uronen@step.fi +358 401906944
Katarina McAlester
Opettaja Järvenpää katarina.mcalester@step.fi +358 401930417

STEP-koulutuksella on järjestämislupa myös yläkoulun 7.–9. luokalle Pieksämäen kampuksella. Tällä hetkellä STEP-koulutus ei kuitenkaan järjestä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista perusopetusta, vaan perusopetus järjestetään aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.