Aikuisten perusopetus

Onko peruskoulu kesken tai haluatko korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja? 

STEP-koulutuksessa voit suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän aikuisten perusopetuksessa tai osan siitä. Voit myös saattaa perusopetusopintosi päätökseen tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Me huomioimme aiemman osaamisesi, ja opinto-ohjelmasi rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja tarvitset opiskelutavoitteeseen päästäksesi. 

Aikuisten perusopetuksen opintojen tehtävänä on tarjota mahdollisuus saavuttaa perusopetuksen tiedot ja taidot sekä parantaa valmiuksia jatko-opintoihin. STEP-koulutuksen aikuisten perusopetuksessa opiskelee lukumäärällisesti eniten 17–25-vuotiaita nuoria aikuisia, mutta voimme valita koulutukseen vanhempiakin opiskelijoita silloin kun opintojen katsotaan olevan tarkoituksenmukaisia opiskelijan kokonaissuunnitelman ja polun toteuttamiselle.  Koulutukseen voi hakeutua erilaisilla taustoilla ja tarkempi listaus koulutuksen kohderyhmistä löytyy Opetushallituksen sivulta tämän linkin takaa.

STEP-koulutuksessa voit opiskella aikuisten perusopetuksessa alkuvaiheessa ja päättövaiheessa. Osa opiskelijoistamme asuu kampuksen opiskelija-asuntolassa opintojen aikaisina arkipäivinä. Aikuisten perusopetukseen pääset tutustumaan tarkemmin koulutushaun kautta hakusanalla “Aikuisten perusopetus”. 

Jos tarvitset lukutaitovaiheen koulutusta, tutustu maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Tähänkin koulutukseen pääset tutustumaan tarkemmin koulutushaun kautta. 

STEP-koulutuksella on järjestämislupa myös yläkoulun 7.–9. luokalle Pieksämäen kampuksella. Tällä hetkellä STEP-koulutus ei kuitenkaan järjestä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista perusopetusta, vaan perusopetus järjestetään aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

Lisätietoja

Uronen Eva, erityisopettaja
eva.uronen@step.fi
p. 040 190 6944

Koistiola Meri-Tuuli, koulutuspäällikkö
meri-tuuli.koistiola@step.fi
p. 040 484 9132