Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus joustava tapa hankkia osaamista

Työnantajalle oppisopimus on hieno mahdollisuus saada työpaikan tarvitsemaa, osaavaa henkilöstöä työpaikalle ja opiskelijalle hyvä tapa kerryttää työpaikan tarvitsemaa, tutkinnossa tarvittavaa osaamista ja saada työstään palkkaa.Opiskelija, jos opit parhaiten tekemisen kautta, tämä tapa opiskella on sinulle paras! Osaamista voit täydentää myös muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon, yksittäisten tutkinnon osien ajalle tai jopa tutkinnon osaa pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus ja koulutussopimus voivat vuorotella.

Huomattavaa kuitenkin on, että oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää valmentavaa koulutusta eikä työvoimakoulutusta.

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken. Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias.

Lisätietoa koulutussopimuksesta

HOKS ohjaa opiskelijan opintoja

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija hankkii sellaista osaamista, jota häneltä vielä puuttuu.

Oppisopimus

Oppilaitoksen edustaja ja työnantaja tekevät sopimuksen oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Tällä sopimuksella varmistetaan, että opiskelija saa sellaista osaamista mitä HOKSissa on suunniteltu. Sopimuksessa sovitaan mm.

  • aloitus- ja päättymispäivästä
  • osapuolten tehtävistä
  • koulutuskorvauksesta
  • muista tarpeellisista asioista, kuten koulutuksen järjestäjän ohjauksesta ja tuesta työpaikalle.

Tämän jälkeen työnantaja ja opiskelija tekevät oppisopimuksen, joka on kirjallinen, määräaikainen sopimus työ- tai virkasuhteesta. Oppisopimuksessa sovitaan mm.

  • sopimuksen voimassaoloajasta
  • sovellettavasta työajasta
  • koeajan pituudesta
  • palkkauksen perusteista
  • työ- tai virkasuhteen ehdoista.

Oppisopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan HOKS siltä osin kuin se koskee oppisopimusta.

Oppisopimusopiskelijan tuki työpaikalla

Oppisopimus edellyttää, että työpaikka tarjoaa riittävän monipuolisia, työn ja suoritettavan tutkinnon kannalta soveltuvia työtehtäviä. Opiskelija saa nimetyn ohjaajan. Hänet perehdytetään työpaikkaan ja hän saa ohjausta sekä palautetta työtehtävissä. Hänen saavuttamaansa osaamista arvioidaan näytössä. Työnantaja mahdollistaa tarvittaessa opiskelijan osallistumisen toisissa oppimisympäristöissä.

Oppisopimuksella opiskeleva opiskelija on oikeutettu etuuksiin: opiskelija saa alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Koulutus ja näytöt ovat maksuttomia. Osallistuessaan oppilaitoksen järjestämään tietopuoliseen koulutukseen opiskelija voi saada matka- ja majoituskorvausta sekä ansionmenetyskorvauksena päivärahaa (15 €/pv) ja perheavustusta (17 €/pv).

Tuki työnantajalle

Työantajalle maksetaan koulutuskorvausta, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä katsotaan aiheutuvan työnantajalle kustannuksia. Koulutuskorvauksen maksamisesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja työnantajan kesken.

Työnantaja voi hakea palkkatukea TE-palveluista palkatessaan työttömän työnhakijan oppisopimuksella. Lue lisää palkkatuesta.

Toteutamme oppilaitoksessa alasoveltuvuusarviointia yhteistyössä työnantajan kanssa. Alasoveltuvuusarvioinnista sovimme työnantajan kanssa erikseen.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla, aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Osaamista arvioivat työelämän edustaja ja opettaja.

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen

Työelämässä oppimisessa työnantajalla, esimiehellä, työpaikkaohjaajalla ja koko työyhteisöllä on merkittävä rooli. Työpaikkaohjaaja on tärkeä linkki työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä työyhteisönsä ja yhteistyössä opettajan kanssa.

Ohjaan.fi sivustolla on tietoa ja ohjausta työelämässä oppimisen ja tukemiseen.

Kysy lisää oppisopimukseen liittyvistä asioista

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Kokkola, Kuopio, Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Voit lähettää sähköpostia myös: oppisopimuspalvelut@step.fi

Kysy lisää oppisopimuskoulutuksesta

Alueesi asiakkuuspäälliköiden yhteystiedot