Hyvä ohjaus ja arviointi

Työelämässä oppimisessa työnantajalla, esimiehellä, työpaikkaohjaajalla ja koko työyhteisöllä on merkittävä rooli. Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä työyhteisönsä ja yhteistyössä opettajan kanssa.

Kuvio, josta ilmenevät työpaikkaohjaajan tehtävät.

STEP-koulutuksessa toimimme valtakunnallisesti sovittujen pelinsääntöjen mukaan. Parasta osaamista hankkeissa on yhteistyössä työelämän kanssa kehitetty seuraavat oppaat ja vinkit:

Oppaat ja paljon muuta ohjaamiseen liittyvää löydät sivustolta ohjaan.fi.

Opas kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen työpaikkaohjaajille

Opas tukee työpaikoilla työpaikkaohjaajien ohjaustyötä, kun ammattiin opiskelijana on suomea vieraana kielenä puhuva ja eri kielikulttuurista tullut henkilö.