Opiskelijan vakuutusturva

Miten toimitaan tapaturman/vahingon sattuessa?

 • Kiireellistä ensiapua vaativissa tapaturmissa on hakeuduttava välittömästi hoitoon ja sen jälkeen on tehtävä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian.
 • Vahinkopalvelunumeroon soittamalla saat neuvontaa ja myös maksusitoumuksen selkeissä tapauksissa:
  – arkisin klo 8-17 p. 010 19 17 15
  – iltaisin ja viikonloppuisin 24h-vahinkopäivystys p. 0800 138 00
 • Tapaturmailmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään 10 vuorokauden kuluessa tapaturmasta. Opiskelija on itse vastuussa tapaturmailmoituksen tekemisestä.
 • Tee ilmoitus tapaturmasta myös opettajalle tai työpaikkaohjaajalle heti, kun se on mahdollista.
 • Maksa tapaturmasta aiheutuvat kulut (ellet ole saanut maksusitoumusta) ja toimita kuitit vakuutusyhtiöön.
 • Vakuutusyhtiö tekee päätöksen aiheutuneiden kulujen korvaamisesta kuitteja vastaan.
 • Mikäli sinulla on kysyttävää omaan vakuutuskorvaukseen, niin ota yhteyttä suoraan Ifiin (If Vahinkovakuutus Oy) p. 010 19 19 19 (ma–pe 8–20,  la–su 10–16)
Huom! Lue myös alla olevat tarkemmat tiedot vakuutuksista:

Opiskelijatapaturmalain mukainen tapaturmavakuutus

 • STEP-koulutuksen opiskelijat on vakuutettu tapaturmavakuutuslain (L1318/2002) mukaisella vakuutuksella If Vahinkovakuutus Oy:ssä. Vakuutus korvaa vakuutussääntöjen mukaisesti opiskelijoille opintojen aikana, opiskeluun liittyvissä työharjoittelussa sattuneet tapaturmat tai ammattitaudit sekä koti- että ulkomailla.
 • Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki STEP-koulutuksen opiskelijat.
 • Vakuutus korvaa vahingoittuneelle tapaturmasta aiheutuvat: hoitokulut ilman ylärajaa, pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen.
 • Jos opiskelijan työharjoittelujakso on palkallinen (työsuhde/oppisopimus), vakuutuksesta vastaa aina työnantaja.

Ryhmätapaturmavakuutus

 • Vakuutus on voimassa opintojen aikana mukaan lukien kaikki oppimisympäristöt, myös opintoihin kuuluvalla matkalla kotimaassa tai ulkomailla, rajoittuen kuitenkin opiskelupäiviin.
 • STEP-koulutuksen asuntoloissa asuville opiskelijoille vakuutus on laajempi, 24 h.
 • Vakuutuksen piiriin kuuluvat kaikki STEP-koulutuksen opiskelijat (myös lyhytkestoinen koulutustoiminta).
 • Vakuutus korvaa vahingoittuneelle tapaturmasta aiheutuvat hoitokulut (kuitteja vastaan), pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen.

Matkavakuutus vaihto-opiskelijoille

 • Vakuutus voimassa ulkomaalla ja kotimaassa.
 • Matkavakuutus, kattaa opiskeluun liittyvien matkojen sairastumiskulut, myös matkan peruutuksen sairaustapauksessa, myöhästymiset tms. matkavakuutuspiiriin kuuluvat kulut. Korvauksella ei ole rahallista ylärajaa, sen sijaan ajallinen rajoitus seuraavasti: sairaustapauksissa: max. 90 päivää kestävä sairaus ja tapaturmatapauksissa korkeintaan vuoden kestävä hoito.
 • Ulkomaanmatkoja varten opiskelija tarvitsee vakuutustodistuksen, jonka voi tilata opintotoimistosta.

Ammatillisen peruskoulutuksen ryhmävastuuvakuutus työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen aikana

 • Vastuuvakuutus kattaa opiskelijan henkilökohtaisen korvausvastuun siinä tapauksessa, että hän työelämässä oppimisen aikana on aiheuttanut työnantajalle tai jollekin kolmannelle osapuolelle henkilö- tai esinevahingon lievää suuremmalla tuottamuksella.
 • Vakuutuksesta korvataan vahinko ainoastaan siltä osin, kun korvausta ei ole mahdollista saada muun vakuutuksen (esim. liikennevakuutuksen) perusteella.
 • Opiskelija voi olla myös henkilökohtaisesti korvausvelvollinen, jos on laiminlyönnillään aiheuttanut vahinkoa työpaikalle, sen työntekijälle tai ulkopuoliselle henkilölle.