STEP-opisto

STEP-koulutukseen kuuluva STEP-opisto on monipuolinen, mukautuva ja moderni kansanopisto.  

Monipuolisuus näkyy koulutustemme laajassa kirjossa – erityisryhmille suunnatusta koulutuksesta asiantuntijakoulutuksiin. Mukautuvaisuutta ilmentää kansanopistomme kyky joustavasti, dynaamisesti ja nopeasti mukautua ja reagoida muutoksiin. Työotteemme on moderni ja digitaalinen. Johdamme toimintaamme Lean-periaatetta noudattaen. 

STEP-opisto on suurimpia kansanopistoja Suomessa ja järjestämme kansanopistokoulutusta viidellä paikkakunnalla: Järvenpäässä, Kaustisella, Lapualla, Pieksämäellä ja Ruokolahdella.  

Kansanopistokoulutuksena järjestämme minimissään kahden päivän kestoisia kursseja, mutta valtaosa koulutuksistamme on pidempikestoisia kursseja tai arkipäiviin ajoittuvaa, säännöllistä ja pitkäkestoista koulutusta. Kansanopistokampuksillamme on mahdollista asua sekä opiskelija-asuntolassa että hotellitasoisessa majoituksessa kampuksesta riippuen.

STEP-opisto järjestää myös perusopetusta, jonka järjestämisessä viime vuosina painopiste on siirtynyt aikuisten perusopetuksen järjestämiseen. Tällä hetkellä järjestämme aikuisten perusopetusta (aipe) Järvenpään kampuksella. Kansanopistojen uudessa oppivelvollisille suunnatussa tarjonnassa olemme myös mukana Opistovuosi-koulutuksen kautta. 

Ota yhteyttä!

Ukkola Esa
Apulaisrehtori
esa.ukkola@step.fi
p. 040 358 5961

Koulutushaku