Aino ja Oiva

15.08.2022 — 02.06.2023
Hakuaika:
11.04.2022 — 31.08.2022
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset erityistä tukea tarvitseville
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: 2350 €
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Taidelinja erityistä tukea tarvitseville. Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattu taidelinja.

Koulutuksen kuvaus

Taide yhdistää!
Aino ja Oiva taidelinjalla saat mahdollisuuden ottaa oman luovuutesi kokonaan käyttöön eri taiteen aloilla. Koulutus vahvistaa taiteellista ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa.

Hakeutuminen linjalle:
Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei tule olla sellaista liikuntarajoitetta, mikä haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.
Linjalle haetaan koulutuskokeilun kautta. Koulutuskokeiluja järjestetään kevään aikana, ota yhteyttä taidelinjan opettajaa Katja Kaulaseen ja sovi ajankohta. Koulutuskokeilu on yksi koulupäivä, jolloin arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin.

Opetus:
Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15–13.30 sisältäen 5 oppituntia, joista 4 h sisältää kuvataiteen, teatterin ja musiikin tunteja ja 1 h sisältää ryhmäytymiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen ja arjen taitojen hallitsemiseen liittyviä asioita.

Opettajat:
Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä työskentelee myös ohjaaja päivittäin.

Opintomaksut:
Opintojen hinta julkaistaan hakuajan alkuun mennessä.
Opinnot maksetaan neljässä tasaerässä. Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu sisältyy koulutuksen hintaan.
Opiskelu Aino ja Oiva -taidelinjalla on opintotukeen oikeuttavaa, mutta eläke estää opintotuen ja kuntoutustuen saannin. Vammaistukea saava voi hakea kuntoutustukea. Jos ei saa eläkettä, kuntoutustukea eikä vammaistukea, voi hakea opintotukea. Näistä ja mahdollisista muista organisaatioista saatavista opintososiaalisista eduista jokaisen opiskelijan tulee ottaa itse selvää.

Koulutuksen osa-alueet:
Koulutuksen osa-alueet vahvistetaan koulutuksen alkamiseen mennessä. Aino ja Oiva -taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat olleet mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä nukketeatteri sekä sosiaalisten ja arjen hallintataitojen vahvistaminen. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin on ollut osa taidelinjan toimintaa.

Lisätietoa:
Katja Kaulanen
+385404827953