Aino ja Oiva

21.08.2024 — 31.05.2025
Hakuaika:
18.03.2024 — 31.08.2024
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset erityistä tukea tarvitseville
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: 2750 €
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Taidelinja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, jotka sopeutuvat hyvin työskentelemään ryhmässä ilman henkilökohtaista apua tai tukea.

Aino ja Oiva –taidelinjalla opiskelijalla on mahdollisuus syventyä eri taideaineisiin ja oppia hyödyntämän erilaisia työkaluja taiteellisessa työskentelyssä ja itsetuntemuksessa. Koulutus vahvistaa opiskelijan taiteellista osaamista, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja, kehollista ja verbaalista ilmaisukykyä, yhteistyö- ja elämänhallintataitoja, sekä omavoimaisuutta taiteentekijänä. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä taidealan ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen kuvaus

Taiteen voima – ihmisyyden kasvussa

Aino ja Oiva -taidelinjalla opiskeltavia aineita ovat teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutustaidot, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu, sekä sosiaaliset - ja arjenhallintataidot. Taidelinjalla osallistumme aktiivisesti eri taidenäyttelyihin, valmistamme esityksiä ja erilaisia konsertteja ja teemme opintomatkoja mm. katsomaan sirkusta, teatteriesityksiä, konsertteja ja taidenäyttelyitä. Olemme mukana valtakunnallisesti vertaistaiteilijoiden verkostoissa ja teemme yhteistyötä eri ammatillisten alojen opiskelijoiden kanssa.

Opinnossa keskiössä on opiskelijan yksilöllinen kasvu taiteellisessa ilmaisussa, sekä oman äänen kuuleminen ja näkyväksi tuleminen. Jokaista opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen aikana opiskelijat tekevät omasta taiteellisesta työskentelystä portfolion, jossa esitellään opiskelijan taiteellista työskentelyä ja osaamista.

Jatko-opiskelijana opiskelijan on mahdollisuus syventää taiteellista osaamistaan ja omaa polkuaan taiteentekijänä sekä harjoitella yhdessä muiden kanssa työpajan ohjaajana toimimista erilaisille kohderyhmille. Jatko-opiskelijat voivat toimia myös kouluttajina muiden alojen opiskelijoille mm. aiheista, kuinka kohdata erityistä tukea tarvitseva nuori aikuinen. Aino ja Oiva -taidelinjalla opiskelu tukee opiskelijan henkistä kasvua ja vahvistaa oman polun löytymistä.

Koulutuksen kesto

Aino ja Oiva -taidelinjalla voi opiskella neljä vuotta, jonka jälkeen on mahdollista hakea jatko-opiskelijaksi. Myös lyhyempi osallistuminen koulutukseen on mahdollista.

Hakeutuminen

Linjalle voi hakeutua opiskelemaan opiskelija, joka osaa toimia itsenäisesti ja selviytyy yksin tai avustettuna opinnoista. Opiskelijalla ei tule olla sellaista liikuntarajoitetta, joka haittaa liiaksi siirtymistä eri opetustiloihin sekä niissä toimimista.

Linjalle haetaan tutustumisjakson kautta. Tutustumisjaksoja järjestetään keväisin; ota yhteyttä taidelinjan opettaja Katja Kaulaseen ja sovi ajankohta. Tutustumisjakso on yksi koulupäivä, jonka aikana arvioidaan hakijan opiskelukykyisyyttä, motivaatiota sekä soveltuvuutta linjan opintoihin.

Opetus

Opetusta on viitenä päivänä viikossa klo 9.15–13.45 sisältäen viisi oppituntia.

Opettajat

Taideopetuksesta vastaavat eri taiteenalojen ammattilaiset, joilla on laaja-alaista kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta ja taidemenetelmien soveltamisesta eri kohderyhmille. Ryhmässä työskentelee myös ohjaaja päivittäin.

Kustannukset

Osallistumismaksu on 2 750 €. Opinnot maksetaan neljässä tasaerässä. Hinta ei sisällä kuljetuksia kodin ja opiston välillä. Lounasruokailu sisältyy osallistumismaksuun.

Opiskelu Aino ja Oiva -taidelinjalla on opintotukeen oikeuttavaa, mutta eläke estää opintotuen ja kuntoutustuen saannin. Vammaistukea saava voi hakea kuntoutustukea. Jos hakija ei saa eläkettä, kuntoutustukea eikä vammaistukea, hän voi hakea opintotukea. Näistä ja mahdollisista muista organisaatioista saatavista opintososiaalisista eduista jokaisen opiskelijan tulee ottaa itse selvää.

Aikaisempina vuosina STEP-koulutuksella on ollut mahdollista tukea osaa opiskelijoista opintomaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

Lisätietoa:
Katja Kaulanen
+385404827953