Hoiva-avustajan koulutus

Hoiva-avustajan koulutus on sinulle, joka haluat kouluttautua nopeasti työelämään tekemään merkityksellistä työtä asiakkaita avustaen.

Haluatko työskennellä vanhusten tai vammaisten hoivan parissa? Hoiva-avustajan koulutuksia järjestetään Järvenpään ja Pieksämäen kampuksilla.

Hoiva-avustajan koulutus mahdollistaa merkityksellisen työn vanhusten tai vammaisten parissa.

Hoiva-avustajan koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (lähihoitaja):

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voit jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • ammatillinen vuorovaikutus
 • avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 • palvelujärjestelmän tunteminen
 • turvallisuus asiakastyössä
 • kodinhoito ja ravitsemuksen järjestäminen
 • hygienia- ja aseptinen osaaminen
 • ensiaputaidot.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

 • eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
 • Ikääntymismuutosten tunteminen
 • iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
 • toimintakyvyn tukeminen
 • voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
 • muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
 • saattohoidon periaatteiden noudattaminen.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea ja kirjoittaa. Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Hae koulutukseen koulutushaussa.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Tassi, Riikka, opinto-ohjaaja
p. 044 906 3233
riikka.tassi@step.fi

Kaustinen

Kiviniemi, Jaana, asiakkuuspäällikkö
p. 040 091 0182
jaana.kiviniemi@step.fi

Myllymäki, Maarit, opettaja
p. 040 090 2165
maarit.myllymaki@step.fi

Pieksämäki

Tiina Hynninen, opinto-ohjaaja
p. 040 193 4893
tiina.hynninen@step.fi

Haussa olevat koulutukset

Hoiva-avustaja
14.2.2023 – 31.12.2023
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
15.3.2023
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja
6.3.2023 – 31.12.2023
Kokkola
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
6.3.2023
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja
13.1.2023 – 15.12.2023
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
12.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus
24.1.2023 – 15.12.2023
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
23.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus
24.1.2023 – 15.12.2023
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
23.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus, non stop
24.1.2023 – 15.12.2023
Ruokolahti (hybridi)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
31.12.2026
Tiedot ja hakeminen