Hoiva-avustajan koulutus

Haluatko työskennellä vanhusten tai vammaisten hoivan parissa? Hoiva-avustajan koulutus on sinulle, joka haluat kouluttautua nopeasti työelämään tekemään merkityksellistä työtä asiakkaita avustaen. Alalle tarvitaan uusia ammattilaisia. Hoiva-avustajat ovat tärkeä voimavara ympärivuorokautisessa hoiva-työssä.

Hoiva-avustajan koulutuksia järjestetään Järvenpään, Pieksämäen ja Ruokolahden kampuksilla. Osa koulutuksista on monimuotokoulutuksia, joissa on etäopiskelua verkossa, muutamia lähiopetuspäiviä ja työssäoppimista työpaikalla.

Hoiva-avustajan koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta eli lähihoitajan koulutuksesta:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voit jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • ammatillinen vuorovaikutus
 • avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 • palvelujärjestelmän tunteminen
 • turvallisuus asiakastyössä
 • kodinhoito ja ravitsemuksen järjestäminen
 • hygienia- ja aseptinen osaaminen
 • ensiaputaidot.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

 • eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
 • Ikääntymismuutosten tunteminen
 • iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
 • toimintakyvyn tukeminen
 • voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
 • muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
 • saattohoidon periaatteiden noudattaminen.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea ja kirjoittaa. Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Hae koulutukseen alla olevien koulutuskorttien kautta.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Riikka Tassi
Opinto-ohjaaja Järvenpää riikka.tassi@step.fi +358 449063233

Pieksämäki

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893

Ruokolahti

Marika Lehvonen
Koulutuspäällikkö Ruokolahti marika.lehvonen@step.fi +358 408424191

Haussa olevat koulutukset

Haavan hoito -koulutuskokonaisuus, Pieksämäki
6.9.2024 – 7.9.2024
Pieksämäki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
28.7.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja
3.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja
11.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, koulutus maahanmuuttajille
14.8.2024 – 12.9.2025
Ruokolahti
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Hakuaika päättyy
31.12.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus
11.3.2024 – 17.1.2025
Järvenpää (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
31.1.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus
5.8.2024 – 5.8.2025
Ruokolahti
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
31.12.2024
Tiedot ja hakeminen