Hoiva-avustajan koulutus

Haluatko työskennellä vanhusten tai vammaisten hoivan parissa? Hoiva-avustajan koulutus on sinulle, joka haluat kouluttautua nopeasti työelämään tekemään merkityksellistä työtä asiakkaita avustaen. Alalle tarvitaan uusia ammattilaisia. Hoiva-avustajat ovat tärkeä voimavara ympärivuorokautisessa hoiva-työssä.

Hoiva-avustajan koulutuksia järjestetään Järvenpään ja Pieksämäen kampuksilla.

Hoiva-avustajan koulutus mahdollistaa merkityksellisen työn vanhusten tai vammaisten parissa.

Hoiva-avustajan koulutuksen aikana suoritetaan tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta eli lähihoitajan koulutuksesta:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät asukkaiden arjessa ja perushoidossa, esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Työ on ihmisläheistä työtä ja siinä tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Hoiva-avustajat eivät työskentele yksin työvuorossa eivätkä vastaa lääkehoidosta.

Työllistyminen hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.
Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voit jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Hoiva-avustajan koulutuksen sisältö

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • ammatillinen vuorovaikutus
 • avustaminen ja apuvälineiden käyttö
 • palvelujärjestelmän tunteminen
 • turvallisuus asiakastyössä
 • kodinhoito ja ravitsemuksen järjestäminen
 • hygienia- ja aseptinen osaaminen
 • ensiaputaidot.

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

 • eettisten periaatteiden noudattaminen ikääntyvien hoidossa
 • Ikääntymismuutosten tunteminen
 • iäkkään ihmisen mielekkään arjen edistäminen
 • toimintakyvyn tukeminen
 • voimavarakeskeisten ja osallistavien menetelmien käyttö
 • muistisairaan ihmisen avustaminen arjessa
 • saattohoidon periaatteiden noudattaminen.

Pääsyvaatimukset

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen taito, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea ja kirjoittaa. Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Haku

Hae koulutukseen koulutushaussa.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Riikka Tassi
Opinto-ohjaaja Järvenpää riikka.tassi@step.fi +358 449063233

Kaustinen

Jaana Kiviniemi
Opettaja Kaustinen Jaana.Kiviniemi@step.fi +358 400910182
Maarit Myllymäki
Opettaja Kaustinen Maarit.Myllymaki@step.fi +358 400902165

Pieksämäki

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893

Haussa olevat koulutukset

Hoiva-avustaja
3.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja
11.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, koulutus maahanmuuttajille
11.4.2024 – 7.5.2025
Lapua
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
8.4.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, koulutus maahanmuuttajille
7.8.2024 – 31.12.2025
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, koulutus maahanmuuttajille
7.8.2024 – 31.12.2025
Helsinki
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
20.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Hoiva-avustaja, verkkopainotteinen koulutus
11.3.2024 – 17.1.2025
Järvenpää (Monimuotokoulutus)
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Ammatillisen koulutuksen tutkinnon osa
Hakuaika päättyy
31.1.2024
Tiedot ja hakeminen