Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

13.09.2022 — 31.10.2024
Hakuaika:
02.02.2022 — 30.09.2022
Järvenpää
Sosiaali, terveys- ja hyvinvointiala
Perustutkinnot
Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus sopii hyvin henkilöille, jotka haluavat tehdä ihmisläheistä työtä hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen parissa. Kiinnostaako sinua tukea ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa?

Koulutuksen kuvaus

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto mahdollistaa merkityksellisen työn tekemisen lähihoitajana ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Hoitotyössä kohtaat erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä, jotka ovat avun, hoidon tai tuen tarpeessa.

Lähihoitajana edistät asiakkaiden terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä, kasvua ja osallisuutta. Voit työskennellä moninaisissa työympäristöissä, kuten esimerkiksi päiväkodissa, lastensuojelussa, ikääntyvien hoivapalveluissa, vammaisten ryhmäkodeissa, vuodeosastolla, asiakkaan kotona tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitoyksiköissä.

Koulutus toteutetaan iltaopetuksena.

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7381020

Tutkintonimike

Lähihoitaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
lehtori, opinto-ohjaus
Riikka Tassi

+358449063233