Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto kasvattaa osaamistasi lähijohtamisessa ja tarjoaa uusia keinoja työntekijöiden motivaation ja henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseen. Osaatko johtaa erilaisia ihmisiä ja edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kyvykkyyksien johtamisen avulla? Tule syventämään osaamistasi esihenkilötyöstä ja johdata tiimisi hyviin tuloksiin työhyvinvoinnin ja positiivisen johtajuuden keinoin.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaminen kehittää osaamista mm.

  • henkilöstöhallinnon toiminnoissa ja toimialaasi liittyvän lainsäädännön huomioinnissa
  • toiminnan kannattavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä
  • työhyvinvoinnin johtamisessa
  • henkilöstösi osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä
  • asiakas- ja tuloksellisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Kenelle

Esihenkilön vaikutus työyhteisön tunneilmapiiriin ja työstä innostumiseen on merkittävä, ja hyvinvoiva työyhteisö pystyy paremmin vastaamaan myös ulkopuolelta tuleviin muutostarpeisiin. Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa kehittymismahdollisuuksia jo pidempään esimiestyössä toimineille, mutta soveltuu myös uusille esimiehille. Tutkinto soveltuu esimerkiksi tiimien vetäjille, osastonhoitajille ja muissa lähiesimiestehtävissä yhteiskunnallisilla aloilla ja seurakunnissa toimiville.

Tutkinnon sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkintoon (150 osp) kuuluu kaikille yhteinen lähiesimiehenä toimiminen -tutkinnon osa (70 osp). Lisäksi valitset kaksi valinnaista tutkinnon osaa, yhteensä 80 osaamispistettä. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • Henkilöstötyö, 40 osp
  • Toiminnan kannattavuus, 40 osp
  • Asiakassuhteiden hoito, 40 osp
  • Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta

Carita Sirkka
Koulutuspäällikkö Järvenpää Carita.Sirkka@step.fi +358 447124994

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Rakennamme myös muita koulutuskokonaisuuksia asiakkaidemme toiveiden mukaan. Ota yhteyttä niin jutellaan, kuinka voimme olla avuksi.

Positiivinen ja rohkea johtaminen
17.9.2024 – 30.11.2025
Verkkokoulutus
Kauppa ja hallinto
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
25.9.2024
Tiedot ja hakeminen