Koulutussopimus

Osaamisen hankkiminen työpaikalla koulutussopimuksella

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla aidoissa työtehtävissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, ja tarvittaessa osaamista hankitaan lisää muissa oppimisympäristöissä. Koulutussopimuksella opiskelija voi opiskella tutkinnon osan tai tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutussopimukseen perustuvasta koulutuksesta ei makseta korvausta työnantajalle. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja voivat kuitenkin sopia korvauksesta, jos opiskelija on vaativaa erityistä tukea tarvitseva.  

Sopimus

Oppilaitoksen ja koulutussopimustyöpaikan edustajat tekevät koulutussopimuksen, joka on määräaikainen sopimus osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Sopimuksen edellytyksenä on, että työpaikka tarjoaa riittävän monipuolisia ja ammatin ja työn kannalta soveltuvia työtehtäviä. Työnantaja määrittelee koulutussopimusopiskelijalle työpaikkaohjaajan. Opiskelija saa perehdytystä työpaikkaan, ohjausta ja palautetta työtehtävissä.

Koulutussopimuksessa sovitaan mm.

  • aloitus- ja päättymispäivästä
  • osapuolten tehtävistä
  • muista asioista, kuten esimerkiksi opiskelijan työajasta, ruokailujärjestelyistä, työmatkajärjestelyistä, koulutuksen järjestäjän ohjauksesta ja tuesta työpaikalle sekä työpaikkaohjaajan perehdytyksestä.

HOKS ohjaa opiskelijan opintoja

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS. Opiskelija hankkii sellaista osaamista, jota häneltä vielä puuttuu.

Oppisopimus joustaa

Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon tai yksittäisten tutkinnon osien ajalle. Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Lisätietoa oppisopimuksesta.

Osaaminen osoitetaan näytössä

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä työpaikalla, aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Osaamista arvioivat työelämän edustaja ja opettaja.

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen: ohjaan.fi

Työelämässä oppimisessa työnantajalla, esimiehellä, työpaikkaohjaajalla ja koko työyhteisöllä on merkittävä rooli. Työpaikkaohjaaja on tärkeä linkki työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Työpaikkaohjaaja ohjaa, kannustaa, neuvoo ja arvioi opiskelijan osaamista yhdessä työyhteisönsä ja yhteistyössä opettajan kanssa.

Ohjaan.fi sivustolla on tietoa ja ohjausta työelämässä oppimisen ja tukemiseen.