Opintososiaaliset edut

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA (1.8.2022 alkaen Tutkintoon valmentava koulutus, TUVA) ovat opiskelijalle maksuttomia. Oppimateriaaleista ja laitteista, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voidaan periä maksu opintojen aikana. Oppivelvolliset opiskelijat saavat nämä oppimateriaalit ja laitteet maksutta käyttöönsä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voidaan periä osallistumismaksu, mikä on ilmoitettu koulutuksen markkinointivaiheessa. Oppivelvollisilta opiskelijoilta tätä maksua ei peritä.

Ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa olevan opiskelijan päivittäinen ateria on maksuton sellaisina päivinä, jolloin hän HOKS:in mukaan hankkii opintoihinsa liittyvää osaamista koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on maksutonta.

Oppisopimuskoulutusmuotoisessa koulutuksessa opiskeleville ei kuulu ateria eikä majoitusetuutta, mutta oppilaitoksemme ravintola- ja majoituspalvelut ovat heidän käytettävissään.

Aikuisten perusopetus

Lounas on maksuton koulupäivinä. Asuntolaan hyväksytyille asuntola-asuminen on maksutonta.

Vapaa sivistystyö

Lounas ja asuntola ovat maksullisia. Opistovuosi-koulutus oppivelvollisille on maksuton, myös oppimateriaalit, asuntola ja lounas ovat oppivelvollisille maksuttomia.

Ammattitutkinnon suorittajat ja oppisopimuskoulutusmuotoisessa koulutuksessa opiskelevat

Ateria- eikä asuntolaetuus ei koske näitä opiskelijoita, mutta oppilaitoksemme ravintola- ja majoituspalvelut ovat käytettävissä.

Ruokailu

Päätoimisen perustutkintokoulutuksen, Valman, aikuisten perusopetuksen sekä kansanopiston Opistovuosi-koulutuksen opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joina opiskelijan HOKS edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. Oppivelvollisella opiskelijalla on sama oikeus myös päätoimisessa ammattitutkintokoulutuksessa. Lisäksi perustutkinnoissa on oikeus myös päivälliseen, jos opetus tai muu opetukseen liittyvä toiminta kestää tavanomaista työpäivää pidemmän ajan (yli 8 h).

Asuntolassa asuville opiskelijoille tarjotaan myös aamupala ja päivällinen. Erityisruokavaliota tarvitseva opiskelija saa hänelle sopivan aterian esitettyään siitä lääkärintodistuksen. Ruokailu tapahtuu lukujärjestyksessä olevan lounastauon aikana.

Lisätietoa kampusten ravintoloista ja mm. ruokalistat löydät ravintoloiden sivulta.

Opintojenaikainen rahoitus

Kelan opintotuki
Aikuiskoulutustuki
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Oppisopimuskoulutuksen rahoitus
Työvoimakoulutuksen tuki

Muu tuki

Ammattitutkintostipendi