Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus ja vastuuopettajasi ovat opintojesi tukena aina ensimmäisestä päivästä valmistumiseen saakka. Ammatillisessa koulutuksessa jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) tutkinnon suorittamisen tai koulutuksen alkaessa.

Tärkeä lähtökohta yksilöllisen opintopolun toteutuksessa on henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka laadit yhdessä vastuuopettajasi ja tarvittaessa myös opinto-ohjaajasi kanssa. Suunnitelma kirjataan Wilmaan ja sitä päivitetään säännöllisesti. Muista oma vastuusi HOKS:n ajan tasalla pitämisessä sekä opintojen etenemisen seurannassa.

HOKS:ssa sovitaan mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, hankittavasta osaamisesta ja osaamisen hankkimistavasta, näytöistä ja muusta osaamisen osoittamisesta sekä tarvittavasta ohjauksesta ja tuesta, myös erityisestä tuesta. Tutkinto suoritetaan oman henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan ja näin opiskeluaikasi on yksilöllinen.

Sinulla on oikeus saada opinto-ohjausta. Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella kaikista opintojen etenemiseen liittyvistä asioista luottamuksellisesti. Mikäli sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista, voitte arvioida niiden soveltuvuuden tutkintoosi. Voit tulla keskustelemaan erilaisista polkuvaihtoehdoista ja muista valinnoista sekä niiden merkityksestä tulevaisuuden tavoitteisiisi. Opinto-ohjaajat auttavat sinua myös, mikäli harkitset alanvaihtoa, joudut keskeyttämään opintosi tai mikäli elämäntilanteesi muuttuu.

Kun valmistuminen lähestyy, ole rohkeasti yhteydessä opinto-ohjaajaasi jatkosuunnitelmien tekemistä varten. Opinto-ohjaaja osaa neuvoa niin työllistymiseen kuin jatko-opiskeluunkin liittyvissä asioissa.

Yhteystiedot

Opinto-ohjaajien yhteystiedot ja ajanvaraus