Visio, missio ja arvot

STEP-koulutuksessa toimimme oppilaitoksen ylläpitäjän, Kirkkopalvelut ry:n strategian mukaisesti.

Kuvassa Kirkkopalvelut ry:n strategian huoneentaulu.

Arvot arjessa

Toiminnassamme etsimme ihmisten kokoisia ja näköisiä polkuja, rakennamme siltoja ja kuljemme asiakkaidemme rinnalla. STEP-koulutuksessa olemme kiteyttäneet yhteisen hyvän vision lauseeseen ”Etsimme polkuja, poistamme esteitä, kuljemme rinnalla kohti yhteistä hyvää”. Työssämme tämä näkyy ohjauksessa, opetuksessa ja muissa palveluissa aitona kohtaamisena ja tasa-arvoisena vuorovaikutuksena.