Koulutukset erityistä tukea tarvitseville

STEP-koulutuksella on pitkät perinteet moninaisesta erityisryhmien parissa tehtävästä työstä. Oppilaitoksen arvopohjaan kytkeytyy vahvasti rinnalla kulkemisen ajatus ja pyrkimys jokaisen opiskelijamme tukemiseen hyvän elämän saavuttamisessa. 

Erityisryhmille suunnatun koulutuksen taustalla kulkee punaisena lankana itsenäiseen elämään pyrkimisen tavoite. Tätä tavoitetta kohti kuljetaan mm. arjen taitojen, vuorovaikutustaitojen, kuvataiteen, esittävän taiteen, musiikin ja kädentaitojen kautta. Erityistä tukea tarvitseville suunnattu koulutus antaa hyödyllisiä eväitä ja taitoja sekä onnistumisen kokemuksia. Koulutus on lähtökohtaisesti avointa kaikille.

STEP-koulutus tarjoaa erityistä tukea tarvitsevien koulutuksia usealla eri kampuksella eri puolella Suomea. Kestoltaan koulutukset vaihtelevat lukuvuoden pituisesta arkipäivisin järjestettävästä koulutuksesta muutaman päivän kestoisiin lyhytkursseihin. Osassa koulutustamme edellytetään ilman henkilökohtaista avustajaa toimeen tulemista. Hae lisää tietoa koulutushausta, valitse koulutustyyppi-kentästä Koulutukset erityistä tukea tarvitseville.

Lukuvuoden pituiset koulutukset

Aino ja Oiva -koulutus

Aino ja Oiva -koulutuksessa saat mahdollisuuden ottaa oman luovuutesi käyttöön eri taiteenlajien keinoin. Koulutus vahvistaa ilmaisukykyä, motoriikkaa sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitoja. Opetuksen painopiste on yhdessä tekemisessä alan ammattilaisten kanssa. Koko koulutuksen läpäisevänä tavoitteena on tukea opiskelijan itsenäistymistä sekä yhteistyö- ja elämänhallintataitojen kehittymistä. Aino ja Oiva on oppilaitosarjessa ilman henkilökohtaista avustajaa pärjääville suunnattua koulutusta. Aino ja Oiva -koulutusta järjestetään Järvenpäässä, Lapualla ja Ruokolahdessa. 

Lisätietoja koulutuksesta

Anne Hautala
koulutuspäällikkö Lapua anne.hautala@step.fi +358 404808964

Lisätietoja koulutuksesta Järvenpäässä

Opiskeltavia aineita ovat mm. teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä nukketeatteri sekä sosiaalisten ja arjen hallintataitojen vahvistaminen. Osallistuminen näyttelyihin ja erilaisiin esiintymisiin on osa taidelinjan toimintaa. 

Katja Kaulanen
Opettaja Järvenpää Katja.Kaulanen@step.fi +358 404827953

Lisätietoja koulutuksesta Lapualla

Opinnot koostuvat seuraavista oppiaineista: oppilaanohjaus, äidinkieli, arjen taidot, liikunta, arjen ensiapu, retkeily, teatteri-ilmaisu ja vuorovaikutus, musiikki, kuvataide ja kädentaidot, tanssi- ja liikeilmaisu sekä sosiaalisten ja arjen hallintataitojen vahvistaminen. Osana toimintaa tehdään tutustumiskäyntejä ja osallistutaan erilaisiin näyttelyihin mahdollisuuksien mukaan. 

Sari Peltokangas
Koulutussuunnittelija Lapua Sari.Peltokangas@step.fi +358 447583425

Lisätietoja koulutuksesta Ruokolahdella

Koulutus sisältää kaikille yhteisiä opintoja sekä kaksi erilaista suuntautumisvaihtoehtoa, joista toinen painottaa yleissivistäviä oppiaineita, toinen itseilmaisun kehittämistä taiteen keinoin. Aino ja Oiva -ryhmään valittu opiskelija valitsee itselleen mieluisamman vaihtoehdon.  

Teija Ojala
Opettaja Ruokolahti teija.ojala@step.fi +358 443813150

Koulutukset Pieksämäellä

Arjen Suola

Arjen Suola -koulutuksessa opiskellaan mm. taideaineita, kädentaitoja, musiikkia, kotitaloutta, ilmaisua ja liikuntaa. Opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja kykyä toimia yhteisöissä. 

Mun Oma Polku

Mun Oma Polku -koulutuksen opintojen tavoitteena on löytää oma polku kehittämällä itsetuntemusta ja omia vahvuuksia. Koulutus antaa lisävalmiuksia hakeutua ammatilliseen koulutukseen. Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus kansanopistossa asumiseen, kasvuun ja itsenäistymiseen. 

Mun Oma Polku -koulutus oppivelvollisille on nimeltään  Opistovuosi.

Lisätietoja koulutuksista Pieksämäellä

Anne Hautala
koulutuspäällikkö Lapua anne.hautala@step.fi +358 404808964