Työelämä oppimisympäristönä

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelija voi hankkia osaamista työpaikalla aidoissa työtehtävissä koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta kutsutaan työelämässä oppimiseksi.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla koulutussopimuksella

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, ja tarvittaessa osaamista hankitaan lisää muissa oppimisympäristöissä. Koulutussopimuksella opiskelija voi opiskella tutkinnon osan tai tutkinnon osaa pienempiä kokonaisuuksia. Opiskelija ei ole työsuhteessa, jonka takia hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Osaamisen hankkiminen työpaikalla oppisopimuksella

Opiskelija, jos opit parhaiten tekemisen kautta, oppisopimuskoulutus on sinulle paras tapa opiskella! Osaamista voit täydentää myös muissa oppimisympäristöissä. Oppisopimus voidaan laatia koko tutkintoon, yksittäisten tutkinnon osien ajalle tai jopa tutkinnon osaa pienempiin kokonaisuuksiin. Oppisopimus ja koulutussopimus voivat vuorotella.

Huomattavaa kuitenkin on, että oppisopimuskoulutuksena ei voida järjestää valmentavaa koulutusta eikä työvoimakoulutusta.

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa. Palkkauksen perusteet määräytyvät alan työ- tai virkaehtosopimusten perusteella ja siitä sovitaan työnantajan ja opiskelijan kesken. Opiskelijan työaika on vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijan tulee olla vähintään 15-vuotias.

Kysy lisää oppisopimuskoordinaattoreiltamme tai osallistu syksyn oppisopimusingfoihin verkossa. Linkit löydät tapahtumista.