Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Syventävää osaamista mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille

Työskenteletkö mielenterveys- ja tai päihdetyössä? Haluatko täydentää ammattitaitoasi? Syvennä osaamistasi suorittamalla mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Koulutus lisää valmiuksia kohdata asiakas ja hänen lähiverkostonsa ammatillisessa ja tavoitteellisessa yhteistyösuhteessa. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi (mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen sekä mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät) perehdytään oman valinnan pohjalta joko lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymyksiin. Toisen valinnaisen tutkinnon osan voi valita jostain toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinnon perusteet

Tutustu mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon perusteisiin (eperusteet).

Haku

Toteutamme Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto -koulutuksia tällä hetkellä työelämäkumppaniemme kanssa yhteisesti suunniteltuina tilauskoulutuksina. Jos työyhteisösi on kiinnostunut suunnittelemaan koulutusprosessia, otattehan yhteyttä.

Lisätiedot

Järvenpään kampus

Marianna Kultalahti
hankekoordinaattori Järvenpää Marianna.Kultalahti@step.fi +358 442990676
Riikka Tassi
Opinto-ohjaaja Järvenpää riikka.tassi@step.fi +358 449063233

Pieksämäen kampus

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893