Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Syventävää osaamista mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaisille

Työskenteletkö mielenterveys- ja tai päihdetyössä? Haluatko täydentää ammattitaitoasi? Syvennä osaamistasi suorittamalla mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto.

Tutkinnon sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon (180 osp) suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Koulutus lisää valmiuksia kohdata asiakas ja hänen lähiverkostonsa ammatillisessa ja tavoitteellisessa yhteistyösuhteessa. Pakollisten tutkinnon osien lisäksi (mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen sekä mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät) perehdytään oman valinnan pohjalta joko lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erityiskysymyksiin. Toisen valinnaisen tutkinnon osan voi valita jostain toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1–2 vuotta.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä. Erikoisammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Tutkinnon perusteet

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1418203/naytto/tutkinnonosat

Haku

Toteutamme Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto -koulutuksia tällä hetkellä työelämäkumppaniemme kanssa yhteisesti suunniteltuina tilauskoulutuksina. Jos työyhteisösi on kiinnostunut suunnittelemaan koulutusprosessia, otattehan yhteyttä.

Lisätiedot

Järvenpään kampus

Kultalahti Marianna, koulutussuunnittelija
marianna.kultalahti@step.fi
p. 044 299 0676

Tassi Riikka, opinto-ohjaaja
riikka.tassi@step.fi
p. 044 906 3233

Pieksämäen kampus

Tiina Hynninen, opinto-ohjaaja
tiina.hynninen@step.fi
p. 040 193 4893