Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Koulutusta työvalmentajille sekä vammaisalalla ja erityisen tuen alalla työskenteleville

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa työskentelevälle henkilöstölle. Koulutuksen sisältö toteutetaan suunnitellusti työnantajien esittämien koulutustarpeiden sekä tutkinnon ammattitaitovaatimusten pohjalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten koulutukseen hakeutuvilla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

Haluatko vahvistaa osaamistasi erityisohjaajana vammaisalalla? Oletko kehitysvamma-alan toimija, joka kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Kiinnostaako sinua jo olemassa olevan ammattitaidon kokoaminen, tietojen ja taitojen syventäminen erikoisammattitutkinnoksi? Tule STEP-koulutukseen suorittamaan kuntoutus-, tuki ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto!

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon osaamisalat

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon kuuluu kolme osaamisalaa, joista Step-koulutuksessa toteutuvat:

  • vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, tutkintonimike vammaisalan erityisohjaaja
  • työvalmennuksen osaamisala, tutkintonimike työvalmentaja.

Työvalmennuksen osaamisala

Työvalmentajana voit toimia työvalmennuksen vastuuhenkilönä, asiantuntijana ja alan kehittämistehtävissä. Opintojen jälkeen osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa.

Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala

Vammaisalan erityisohjaajana osaat edistää autismin kirjon henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia, mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia tai vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuutta ja hyvinvointia.

Tutkinnon sisältö

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Erikoisammattitutkinto muodostuu kaikille osaamisaloille yhteisestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osaamispistettä), osaamisalan kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (yhteensä 80 osp) sekä valinnaisesta tutkinnon osasta (40 osp). Tutustu tutkinnon perusteisiin. Lue myös tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Koulutuskokonaisuuteen voidaan yhdessä tarpeen ja kiinnostuksen mukaan valita tutkinnon osa myös toisesta tutkinnosta, esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta tai vammaisalan ammattitutkinnosta.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Kysy lisää koulutuksesta

Marja Tiippana
Opettaja Ruokolahti Marja.Tiippana@step.fi +358 404806139
Eija Liukkonen
Koulutuspäällikkö Pieksämäki Eija.Liukkonen@step.fi +358 403510567
Riikka Heikkonen
Aluepäällikkö Pieksämäki riikka.heikkonen@step.fi +358 405281527