Erityispedagogiikan perusopinnot

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) kasvatusalojen ammattilaisille

STEP-kansanopiston erityispedagogiikan perusopinnot on tarkoitettu työelämässä oleville kasvatusalojen ammattilaisille. Erityispedagogiikan perusopintoja toteutetaan Järvenpään, Lapuan, Pieksämäen ja Ruokolahden kampuksilla.

Kuvituskuva erityispedagogiikan perusopinnot.

Järvenpäässä erityispedagogiikan perusopinnoissa painottuu erityisesti varhaiskasvatuksen näkökulma, mutta mukaan voivat hakea kaikki kasvatusalan ammattilaiset.

Lapualla, Pieksämäellä ja Ruokolahdella erityispedagogiikan perusopinnot kohdistuvat kaikille kasvatuksen parissa toimiville. 

Koulutuksen aikana suoritetaan erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa opiskelu kartuttaa opintopisteitä, joiden avulla opiskelijan on mahdollista hakea ns. väyläopintojen kautta tutkinnon suorittajaksi yliopistoon. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan edellytä opiskelijalta jatkosuunnitelmia tai takaa opiskelupaikkaa.  

Mitä ja miten väyläopinnoissa opiskellaan? 

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritetaan ryhmänohjausmuotoisesti, joka mahdollistaa opintoja suorittavalle ryhmänohjaajan ohjausta opiskelijan tarpeen mukaan. Opiskelijan tukena on myös koko ryhmä, sillä suuri osa opinnoista suoritetaan pienryhmissä tai yksilö-/paritehtävänä. Opinnot sisältävät myös paljon itsenäistä työskentelyä. 

Opintoihin sisältyy avoimen yliopiston verkkoluennot, erilaiset kurssitehtävät ja tätä tukemassa ovat Järvenpään, Lapuan, Pieksämäen tai Ruokolahden kampuksen lähitapaamiset. Ryhmäkokoontumiset ovat osa opintoja ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Koulutuksen aikana opit toimimaan yliopiston sähköisissä järjestelmissä ja käyttämään opiskelussa tarvittavia Microsoftin työkaluja. 

Koulutuksen aikana harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja mm. akateemista kirjoittamista ja argumentointia sekä tutustutaan tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteisiin ja kasvatustieteisiin tieteenalana. 

Miksi hakeutua erityispedagogiikan perusopintoihin?

Opiskelemalla erityispedagogiikkaa perehdyt käyttäytymisen ja oppimisen haasteisiin ja poikkeavuuksiin. Opintojen kuluessa saat valmiuksia havaita erilaisia tuen tarpeita, ja pääset tarkastelemaan tukea tarvitsevien lasten tukemiseen soveltuvia välineitä sekä käytänteitä. Opintokokonaisuus on erinomainen tapa kehittää omaa ammatillista osaamista varhaiskasvatuksen ammattilaisena.

Mikäli tähtäät tutkinto-opiskelijaksi, saat koulutuksesta valmiuksia ja varmuutta itsenäiseen opintojen jatkamiseen esimerkiksi avoimen yliopiston kautta. Lähitapaamisten aikana pääset tarkastelemaan omaa toimintaasi myös erityistä tukea tarvitsevien lasten kasvattajana monipuolisesti, ja jakamaan ajatuksiasi vertaisryhmässä.

Aikataulu ja kustannukset 

Koulutuksen lähiopetus järjestetään Järvenpään, Lapuan ja Ruokolahden kampuksilla. Voit hakeutua opintoihin johonkin näistä paikkakunnista. 

Osallistumismaksu on 430 euroa. Hinta sisältää ruokailun koulutuksen kokonaisina lähipäivinä. Opintomaksun voi maksaa erissä. 

Aikataulut syksyllä Järvenpäässä, Lapualla, Pieksämäellä ja Ruokolahdella alkaviin koulutuksiin julkaistaan kevään 2024 aikana. Perusopintojen suorittaminen käynnistyy elo-syyskuun aikana. 

Haku

Hae opintoihin viimeistään 31.8.2024. Opiskelijoita tulee olla vähintään 15, jotta koulutus toteutetaan. Ensisijaisesti koulutukseen valitaan hakijat, joilla on voimassa oleva työsuhde, mutta myös muut hakijat huomioidaan. 

Hyvä tietää 

Keskeyttämismaksu peritään ilman terveydellistä syytä opintonsa keskeyttävältä opiskelijalta. Keskeyttämismaksu on 25 % jäljellä olevien opintomaksujen opetuksen maksuosuudesta. Ennakkoon suoritetun opintomaksun hyvitys lasketaan päivittäin eroamisilmoituksen jättöpäivästä. Sairausajalta hyvitetään opintomaksua ruokailun osalta. Omavastuu on 5 päivää. 

Mikäli STEP-kansanopiston opintomaksuihin sisältyvää avoimen yliopiston opintokokonaisuutta suorittava opiskelija keskeyttää kansanopisto-opintonsa ennen syyslukukauden päättymistä, häneltä peritään avoimen yliopiston opinnoista se maksu, jonka avoin yliopisto perii STEP-kansanopistolta. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa kevätlukukauden aikana, häneltä peritään em. maksusta 50 %. Kesken jääneitä avoimen yliopiston perusopintoja voi jatkaa STEP-kansanopiston opintojen päätyttyä, mutta opintojen jatkajalta avoin yliopisto perii uuden opintomaksun. 

Peruutusehdot 

Kysy lisää 

Noora Turja
Opettaja Lapua Noora.Turja@step.fi +358 447411373

Hae sähköisellä lomakkeella

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Järvenpää
16.9.2024 – 31.5.2025
Järvenpää (Monimuotokoulutus)
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Lapua
16.9.2024 – 31.5.2025
Lapua (Monimuotokoulutus)
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Pieksämäki
9.9.2024 – 31.5.2025
Pieksämäki (Monimuotokoulutus)
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op, Ruokolahti
16.9.2024 – 31.5.2025
Ruokolahti (Monimuotokoulutus)
Osaamista täydentävät koulutukset
Hakuaika päättyy
31.8.2024
Tiedot ja hakeminen