Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto tarjoaa useita uramahdollisuuksia ja asiakaspalveluun kouluttautuneista moniosaajista on jatkuva tarve työelämässä. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto soveltuu hyvin alalla työskentelevälle ammattitaitoa täydentäväksi koulutukseksi. Lisäksi tutkinnon voivat suorittaa myös alalla jo työskentelevät, joilta puuttuu ammatillinen perustutkinto.

Voit suorittaa tutkinnon STEP-koulutuksen Pieksämäen kampuksella.

Toimitilahuollon osaamisala

 • Laitoshuoltaja
 • Toimitilahuoltaja (AT)

Laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja työskentelevät asiakaskohteissa huolehtien tilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä asiakkaan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Asiakaskohteita ovat mm. oppilaitokset ja päiväkodit, terveydenhuoltotilat, hotelli- ja majoitustilat, myymälätilat, kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet ja teollisuuslaitokset. Käytössäsi ovat ammattimaiset siivousvälineet ja -koneet, jotka tekevät työskentelystä sujuvaa ja ergonomista.

Laitoshuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa ylläpitosiivouksen lisäksi erityiskohteisiin liittyviä tehtäviä ja huolehtia vaaditusta hygieniatasosta. Toimitilahuoltaja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisten tilojen perus- ja ylläpitosiivouksen sekä ottaa huomioon pintamateriaalien asettamat vaatimukset siivous- ja hoitomenetelmille. Molemmissa tehtävissä tarvitaan huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoja sekä työturvallisuuden huomioimista.

Tutkinto on tarkoitettu täydentäväksi koulutukseksi puhdistuspalvelujen parissa työskenteleville sekä alasta kiinnostuneille uuteen ammattitutkintoon johtavaksi koulutukseksi.

Tutkinnon muodostuminen

Toimitilahuollon osaamisalaan kuuluu pakollisia tutkinnon osia 60 osaamispisteen laajuisesti sekä valinnaisia tutkinnon osia 90 osp:n laajuisesti. Valinnaiset tutkinnon osat on suunniteltu vastaamaan työtehtävissä ja asiakaskohteissa tarvittavaa osaamista.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen, 15 osp
 • Laitoshygieniapalvelut tai ylläpitosiivouspalvelut, 45 osp

Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista, valitse 90 osp

 • Perussiivouspalvelut, 30 osp
 • Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut, 30 osp
 • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
 • Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp

Voit myös yhdistää tutkintoosi valinnaisia tutkinnon osia esimerkiksi ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta ja saada siten pätevyyden yhdistelmätyöntekijäksi tai monipalvelutyöntekijäksi. Lisäksi voit hankkia yrittäjyysosaamista 30 osp:n laajuisesti.

Kotityöpalvelujen osaamisala

 • Kodinhuoltaja (AT)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon kotityöpalvelujen osaamisala antaa sinulle valmiudet työskennellä kodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. Voit työskennellä kodinhuoltajana joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan työntekijänä. Lisäksi voit tarjota esimerkiksi kotisiivousta, huoltaa tekstiilejä, valmistaa kotiaterioita ja leivonnaisia sekä avustaa asiakastasi hänen tarvitsemissaan palveluissa.

Tutkinto on tarkoitettu ammattitaitoa syventäväksi koulutukseksi kotityöpalvelujen, puhdistuspalvelujen tai ruoanvalmistuksen parissa työskenteleville sekä alasta kiinnostuneille.

Tutkinnon muodostuminen

Kotityöpalvelujen osaamisalaan kuuluu kaksi pakollista tutkinnon osaa: asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen (15 osp) ja kotisiivouspalvelut (45 osp) Näiden lisäksi valitset 90 osaamispisteen verran valinnaisia opintoja. Valinnaisten tutkinnon osien avulla voit suunnata ammatillista osaamistasi ja perehtyä työsi kannalta olennaisiin aihealueisiin.


Esimerkkejä valinnaisista tutkinnon osista:

 • Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
 • Avustamis- ja asiointipalveluiden tuottaminen, 30 osp
 • Kodin ruokapalvelut, 30 osp
 • Perussiivouspalvelut, 30 osp
 • Tekstiilien huoltaminen, 30 osp

Voit rakentaa tutkinnosta sinulle ja työhösi sopivan kokonaisuuden ja perehtyä niihin osa-alueisiin, jotka palvelevat ammatillista kehittymistäsi parhaiten. Voit halutessasi opiskella osia myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta tai sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai hankkia yrittäjyysosaamista 30 osp:n laajuisesti.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Voit kuitenkin kysyä asuntolasta onko siellä mahdollisuus majoittua lähipäivien aikana. Lisätietoa asumisesta.

Lisätietoja koulutuksesta

Carita Sirkka
Koulutuspäällikkö Järvenpää Carita.Sirkka@step.fi +358 447124994
Ritva Marjanen
Opettaja Pieksämäki Ritva.Marjanen@step.fi +358 407063723

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Rakennamme myös muita koulutuskokonaisuuksia asiakkaidemme toiveiden mukaan. Ota yhteyttä niin jutellaan, kuinka voimme olla avuksi.

Alkavat koulutukset

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,toimitilahuoltaja
9.1.2024 – 31.5.2026
Pieksämäki
Palvelualat
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.12.2024
Tiedot ja hakeminen