Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.step.fi ja on laadittu / päivitetty 30.11.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava: Videoiden kuvailutulkkaus

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Osasta videoista puuttuu tekstitys.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • Kuvailutulkkaus tai mediavastine (tallennettu)

Hallittava: Motoriset rajoitteet

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Motoriset rajoitteet huomioitu vain AA-tasoisesti.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • Käyttö liikkeen avulla

Ymmärrettävä: Selkokielisyys

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

  • Sivujen teksti ei ole kaikin osin selkokielisesti kirjoitettua.

Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty

  • Sivun kieli
  • Osien kieli