Yhteystiedot: lääkärit

Opiskeluterveydenhuollon lääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa ja tällöin opiskelulääkäri tekee terveystarkastuksen toisen vuoden piskelijoille (terveystarkastukset). Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan oman kotipaikkakunnan terveyskeskuksessa.

Järvenpää

Opiskelulääkäri tekee terveystarkastuksen toisen vuoden opiskelijoille, lisäksi hän tapaa opiskelijoita mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä. Fyysiset sairaudet ja pitkäaikaissairauksien hoito tapahtuu joko opiskelijan omassa terveyskeskuksessa tai Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUST:ssa, Lääkärinkuja 1, 04410 Järvenpää.

Lapua

Lääkäri Pentti Kalliolap. (06) 438 4844. Terveyskeskus, Sairaalantie 1, p. (06) 38 4834.

Pieksämäki

Ajanvaraus opiskeluterveydenhuollon lääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta.

Opiskeluterveydenhuollonlääkäri pitää vastaanottoa oppilaitoksella noin kerran kuukaudessa (terveystarkastukset). Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit hoidetaan opiskeluterveydenhuollon vastaanotolla neuvola, 2 krs. Sairaanhoidolliset lääkärikäynnit ovat maksullisia yli 18-vuotiaille. Jos opiskeluterveydenhuollossa ei ole vapaita lääkärin aikoja, hoidetaan lääkäriasiat opiskelupaikkakunnan osoitteen mukaan terveyskeskuksen lääkärivastaanotolla. Linkki Pieksämäen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sivuille

Ruokolahti

Lääkäri Sari Hänninen. Yhteydenotot terveydenhoitajan kautta.