Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto tarjoaa monipuolisen kehittämisalustan omalle ja työyhteisösi toiminnalle. Koulutuksen aikana voit uudistaa omaa tehtävääsi, viedä käytäntöön uusia ohjeistuksia tai parantaa nykyistä toimintaa muuttuvassa toimintaympäristössä ja muuttuvien odotusten edessä. Koulutuksesta saat myös hyvät valmiudet erilaisten innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen luomiseen tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Lähtökohtana on aina oman vastuualueen kehittäminen asiakastuntemuksen, tuotteistamisen ja prosessien suunnittelun avulla. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto antaa myös valmiuksia tiimityöskentelyyn ja yhteissuunnitteluun.

Kenelle tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu hyvin yritysten, seurakuntien ja järjestöjen toiminnasta tai tuotekehityksestä vastaaville henkilöille, lähijohtajille ja projektipäälliköille. Se sopii hyvin myös uutta liiketoimintaa käynnistäville yrittäjille ja yrityksille.

Tutkinnon sisältö

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon (180 osp) kuuluu kaikille yhteinen proaktiivinen kehittäminen -tutkinnon osa (90 osp). Lisäksi valitset kaksi valinnaista tutkinnon osaa, yhteensä 90 osaamispistettä. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • Brändin rakentaminen, 45 osp
  • Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa, 45 osp
  • Innovaattorina toimiminen, 45 osp
  • Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä, 45 osp

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Alkavat Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon koulutukset löytyvät koulutushaussa. Jos koulutus on meillä haussa, hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Lisätietoja koulutuksesta

Carita Sirkka
Koulutuspäällikkö Järvenpää Carita.Sirkka@step.fi +358 447124994

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Rakennamme myös muita koulutuskokonaisuuksia asiakkaidemme toiveiden mukaan. Ota yhteyttä niin jutellaan, kuinka voimme olla avuksi.