Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuollon tavoitteet ja tehtävät on määritelty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.

Opiskeluhuollon tavoitteena on

  • edistää opiskelijoiden oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä
  • edistää oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista
  • luoda turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö
  • edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä
  • säilyttää oppilaitosyhteisön toimintakyky fyysistä ja psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavissa tilanteissa
  • ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. STEP-koulutuksella on opiskeluhuoltosuunnitelma, jossa on kuvattu opiskeluhuollon kokonaisuus, tarjottavat palvelut ja käytännöt. Opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy Wilmasta.