Koulutukset maahanmuuttajille

Maahanmuuttajana voit opiskella samoja ammatillisia opintoja ja tutkintoja kuin suomalaisetkin. Ennen ammatillista koulutusta sinulla on mahdollisuus osallistua suomen kielen koulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen. Suomen kielen koulutuksen tarkoituksena on, että sinun suomen kielen taitosi on riittävällä tasolla pärjätäksesi työelämässä tai hakeutuaksesi jatkokoulutukseen. 

STEP-koulutus tarjoaa suomen kielen koulutusta usealla kampuksella eri puolilla Suomea. Alla on lyhyesti tietoa tarjolla olevista suomen kielen koulutuksista.  Lisää tietoa koulutuksista  saat koulutushausta, kirjoita hakusanaksi tai koulutustyypiksi Koulutukset maahanmuuttajille.

Alla on lueteltu lisää maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia eri kampuksilla. Koulutuksen tarkemmat tiedot saat koulutushausta, käytä hakusanana koulutuksen nimeä.

Koulutukset Järvenpäässä 

Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille: lähihoitajana teet töitä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Opit tukemaan asiakkaiden kasvua ja kehitystä tai autat heitä kuntoutumaan. Lähihoitaja tekee työtä esimerkiksi päiväkodissa, ikääntyvien hoivakodissa tai vammaisten ryhmäkodissa.

Alalla on hyvä työllisyystilanne. Koulutus sopii sinulle, jos äidinkielesi ei ole suomi ja tarvitset vielä tukea suomen kielessä. Sinulla pitää kuitenkin olla riittävä suomen kielen taito. Koulutus kestää keskimäärin 2,5–3,5 vuotta. Koulutuksen kesto riippuu aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta. Opintojen aikana on mahdollista tehdä alan palkkatöitä.

Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulutus on tarkoitettu kotoutumisen tueksi sellaisille maahanmuuttajille, joilla ei ole ollut mahdollisuutta omassa kotimaassaan tai muualla saada riittävästi koulutusta. Luku- ja/tai kirjoitustaitoa ei vaadita. 

Suomen kielen alkeiskoulutus soveltuu luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille, jotka eivät vielä osaa suomea tai tahtovat kerrata alkeiskurssin tietoja. Koulutuksessa vahvistetaan suomen kielen taitoja kaikilla kielen osa-alueilla. Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä perustasolla ja saavuttaa kielitaitotaso A1.3.

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus on luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Suomen kielitaito tulee olla kehittyvällä tasolla.  

Suomen kielen intensiivikoulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat kohottaa suomen kielen taitoaan nopeasti ammatilliseen tai muuhun jatkokoulutukseen vaadittavalle tasolle. Suomen kielen lähtötason tulee olla vähintään A2.1. 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitoja ja suunnittelevat ammatillisiin opintoihin tai lukio-opintoihin hakeutumista Suomessa. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito.

Maahanmuuttajana voit osallistua myös aikuisten perusopetukseen,  jos olet yli 17-vuotias eikä sinulla ole riittävää pohjakoulutusta omasta kotimaastasi. Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella koko perusopetuksen oppimäärän tai osan siitä. Voit myös täydentää päättötodistuksen loppuun tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.  

Koulutukset Pieksämäellä

Suomen kielen ja kulttuurin koulutuson luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Suomen kielitaito tulee olla kehittyvällä tasolla.   

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitoja ja suunnittelevat ammatillisiin opintoihin tai lukio-opintoihin hakeutumista Suomessa. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito.

Koulutukset Lapualla

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus on luku- ja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille tarkoitettu koulutus. Suomen kielen taito voi olla 0-tasolla. 

Suomen kielen ja kulttuurin JATKOkoulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, joiden suomen kielen lähtötason on vähintään A2.1.

Ammatilliset perustutkinnot

Saatuasi riittävät valmiudet ammatillisia opintoja varten, voit jatkaa opintojasi STEP-koulutuksessa ja siirtyä opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja. Tutustu koulutusten sisältöön: