Koulutukset maahanmuuttajille

Maahanmuuttajana voit opiskella samoja ammatillisia opintoja ja tutkintoja kuin suomalaisetkin. Ennen ammatillista koulutusta sinulla on mahdollisuus osallistua suomen kielen koulutukseen tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Suomen kielen koulutuksen tarkoituksena on, että sinun suomen kielen taitosi on riittävällä tasolla pärjätäksesi työelämässä tai hakeutuaksesi jatkokoulutukseen.

STEP-koulutus tarjoaa suomen kielen koulutusta usealla kampuksella eri puolilla Suomea.  Alla on kerrottu lisää maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista eri kampuksilla. 

Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja kulttuuria sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen. Koulutuksessa on myös luku- ja kirjoitustaidon ryhmä, jos opiskelija tarvitsee vahvistusta latinalaisen kirjaimiston osaamisessa

Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille tarjotaan Järvenpään, Pieksämäen ja Lapuan kampuksilla. 

Aikuisten perusopetus

Maahanmuuttajana voit osallistua myös aikuisten perusopetukseen, jos olet yli 17-vuotias eikä sinulla ole riittävää pohjakoulutusta omasta kotimaastasi. Jos sinulla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa, voit opiskella aikuisten perusopetuksessa lukutaitovaiheessa. 

 Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella myös koko perusopetuksen oppimäärän tai osan siitä. Voit myös täydentää päättötodistuksen loppuun tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja.   

Aikuisten perusopetusta tarjotaan Järvenpään kampuksella sekä Ruokolahdella yhteistyössä Rautjärven kunnan kanssa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, jotka haluavat kehittää suomen kielen taitoja ja suunnittelevat ammatillisiin opintoihin tai lukio-opintoihin hakeutumista Suomessa. Edellytyksenä on riittävä suomen kielen taito. Lue lisää koulutuksesta.

Tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta tarjotaan Järvenpään ja Pieksämäen kampuksilla. 

Lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille

Lähihoitajana teet töitä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Opit tukemaan asiakkaiden kasvua ja kehitystä tai autat heitä kuntoutumaan. Lähihoitaja tekee työtä esimerkiksi päiväkodissa, ikääntyvien hoivakodissa tai vammaisten ryhmäkodissa. Koulutus sopii sinulle, jos äidinkielesi ei ole suomi ja tarvitset vielä tukea suomen kielessä. Sinulla pitää kuitenkin olla riittävä suomen kielen taito. 

Lue lisää: lähihoitajakoulutus maahanmuuttajille Järvenpään kampuksella

Tutustu maahanmuuttajille suunnattuun valmentavaan koulutukseen

Suomen kielen alkeiskoulutus maahanmuuttajille
14.8.2023 – 31.5.2025
Ruokolahti
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
31.12.2024
Tiedot ja hakeminen
Suomen kielen jatkokoulutus maahanmuuttajille
21.8.2023 – 7.6.2024
Lapua
Valmentava koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
20.10.2023
Tiedot ja hakeminen
Suomen kielen jatkokoulutus maahanmuuttajille, verkkokoulutus
4.9.2023 – 7.6.2024
Lapua
Valmentava koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
4.9.2023
Tiedot ja hakeminen
Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille
13.2.2023 – 22.12.2023
Kaustinen
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
30.9.2023
Tiedot ja hakeminen
Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille
9.8.2023 – 31.5.2024
Pieksämäki
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
31.12.2023
Tiedot ja hakeminen
Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille
9.8.2023 – 31.5.2024
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Hakuaika päättyy
30.4.2024
Tiedot ja hakeminen