Kuvituskuva nuoria opiskelijoita

Suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

07.08.2024 — 31.05.2025
Hakuaika:
21.03.2024 — 20.10.2024
Järvenpää
Yleissivistävä koulutus
Koulutukset maahanmuuttajille
Valintahaastattelu: 03.06.2024
Toteuttaja: STEP-kansanopisto
Kieli: suomi
Hinta: 220€/kuukausi
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti maahanmuuttajalle, joka on täyttänyt 17 vuotta ja kuuluu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen voidaan valita myös muita maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen ja kotoutumiseen, mutta eivät kuulu kotoutumislain piiriin. Koulutukseen valittavien suomen kielen taito on tasolla 0–A2.1. Koulutuksen tarkemmat aikataulut, aloitus- ja loppumispäivämäärät julkaistaan myöhemmin kevään 2024 aikana.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajan hyvä kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä sekä työelämä- ja yhteiskuntataitoja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH 2022) pohjalta. Koulutuksen jälkeen maahanmuuttajalla on edellytykset jatkaa joko työelämään tai sopivaan jatkokoulutukseen.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelijalle esitellään jatko-opiskelumahdollisuuksia ja häntä ohjataan sopivalle työ- tai koulutuspolulle. Koulutuksen kestoon vaikuttaa osallistujan kielitaso ja opiskeluvalmiudet.

Koulutuksessa sovelletaan oppijalähtöisiä ja käytännönläheisiä opetusmenetelmiä ja työskentelytapoja. Koulutus sisältää työssäoppimista työpaikalla. Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa.

Kustannukset:
Mikäli koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, siitä ei peritä maksuja. Muutoin koulutuksen hinta on 220 €/kk. Koulutuksen hinta sisältää maksuttoman aterian läsnäolopäivinä. Rahoitus täytyy selvittää TE-toimistossa tai Kelassa jo ennen opintojen alkua. Aikaisempina vuosina STEP-koulutuksella on ollut mahdollista avustaa osaa opiskelijoista kuukausimaksujen maksamisessa OPH:n opintoseteliavustuksen kautta.

Hakeminen:
Hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden, jos ryhmissä on tilaa. Hakijat kutsutaan alkuhaastatteluun, jossa selvitetään hakijan opiskeluvalmiudet, kielitaito sekä kartoitetaan hänen luku- ja kirjoitustaitonsa ja valitaan hakijalle sopiva ryhmä. Tieto opiskelijavalinnasta ilmoitetaan kirjeellä tai tekstiviestillä.

Lisätietoa:
Opettaja
Katarina Simelius

+358406209356
Opinto-ohjaaja
Katarina McAlester

+358401930417