Kehittäminen ja hanketoiminta

Kehittämishankkeiden avulla ennakoimme tulevaisuutta ja vaikutamme yhteiskuntaan.

Pitkäjänteinen hanketoiminta tuottaa STEP-koulutuksen koulutuspalveluihin uusia toimintamalleja, osaamista, palveluja, tuotteita tai materiaaleja. Uusiin haasteisiin tartumme ripeästi ja ennakkoluulottomasti.

Strategisella työllä ja kehittämishankkeilla vastaamme koulutusalan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja vahvistamme   oppilaitoksemme toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa. Valtakunnallisena toimijana STEP-koulutus on kiinnostava verkostokumppani sekä kansallisissa että kansainvälisissä hankeverkostoissa.

Tutustu hankkeisiimme

Lisätietoja

Strateginen kehittäminen

Lehtiniemi, Soili, koulutusjohtaja
p. 040 7481223
soili.lehtiniemi@step.fi

Hanketoiminta

Markkanen, Helena, hankepäällikkö
p. 050 4005084
helena.markkanen@step.fi