Aikuisen opiskelijan opintojen rahoittaminen

Toimeentulo opintojen aikana

Mietitkö alan vaihtamista ja uudelleen kouluttautumista, mutta taloudellinen pärjääminen opintojen aikana arveluttaa? Kokosimme tähän etuuksia, jotka voivat tuoda sinulle taloudellista turvaa opiskeluiden ajalle ja joiden avulla aikuisena opiskelu voi mahdollistua. Päätoimisena opiskelijana olet nimittäin oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin.

Oppisopimuksella kouluttautumisesta ja oppisopimusopiskelijalle maksettavista etuuksista kerrotaan artikkelin lopussa.

Ateriakorvaus

Ammatillista perustutkintoa päätoimisesti suorittavalla opiskelijalla on opiskelupäivinä oikeus maksuttomaan ateriaan. Kun opiskelija on oppimassa työpaikalla, maksetaan opiskelijalle ateriakorvausta 4,20 €/pv.

Maksuton ateria ja ateriakorvaus ei koske ammattitutkinto- eikä erikoisammattitutkinto-opiskelijoita, eikä myöskään oppisopimuksella tai työvoimakoulutuksessa opiskelevia.

Opintotuki

Opintotuki turvaa toimeentulon opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuki on Kelan maksamaa etuutta opiskelijalle.

Opintotukea voit saada, jos

 • opiskelet päätoimisesti
  • opiskelet ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa. Opinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti tai keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa
  • opiskelet ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa. Opintotukea saa, jos suoritettavaksi sovittujen opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohti
 • edistyt opinnoissasi riittävästi ja lisäksi
 • tarvitset taloudellista tukea

Opintotukea saavalla voi olla muita tuloja enintään vuositulorajan verran. Raja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta nostat opintotukea vuoden aikana. Lue lisää Opintotuki (Kela)

Huom! Hallitus esittää muutoksia opintotukeen. Esityksen mukaan opintorahan huoltajakorotusta ja opintolainan valtiontakauksen määrää suurennettaisiin ja lainan nostokertojen lukumääriä muutettaisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan porrastetusti vuoden 2024 aikana. Hallitus esittää muutoksia opintorahan huoltajakorotukseen ja opintolainaan | Henkilöasiakkaat | Kela

Opintoraha

Opintorahan määrään vaikuttavat:

 • ikäsi
 • oppilaitoksesi
 • oletko avioliitossa
 • onko sinulla lapsia

Opintorahan suuruus toisen asteen opintoihin on aikuisopiskelijalla279,38 €/kk.

Alaikäisen lapsen huoltajalle tuki on suurempi: 401,43 €/kk.

Opintoraha ja opintotukilaskuri (Kela)

Opintolaina

Opintolaina on valtion takaama laina, joka pitää maksaa takaisin. Jos Kela myöntää sinulle lainatakauksen, voit hakea lainan valitsemastasi pankista.

Koska Kela takaa opintolainasi, et tarvitse lainalle muuta vakuutta. Takaus on voimassa enintään 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisesta. Sovit opintolainan korosta ja takaisinmaksuaikataulusta pankkisi kanssa.

Valtion takaaman opintolainan kuukausisumma on 650 €/kk täysi-ikäisellä opiskelijalla.

Opintolaina (Kela)

Asumistuki

Voit saada Kelasta yleistä asumistukea, jos tulosi ovat pienet. Yleisen asumistuen tarkoitus on auttaa sinua asumismenojen maksamisessa. Yleistä asumistukea voi saada vuokra-, omistus-, asumisoikeus- tai osaomistusasuntoon. Asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuki voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Lue lisää yleisestä asumistuesta: Yleinen asumistuki (Kela)

Opintolaina ei vaikuta asumistukeen.

Yleisen asumistuen määrä ja maksaminen (Kela)

Huom! Eduskunta on päättänyt yleisen asumistuen leikkauksista, jotka pienentävät asumistuen määrää vuonna 2024. Suurin osa yleisen asumistuen muutoksista tulee voimaan 1.4.2024 ja vaikuttaa ruokakunnan asumistukeen, kun tuki tarkistetaan seuraavan kerran. Lisäksi omistusasuntoon ei saa enää yleistä asumistukea 1.1.2025 alkaen.

Koulumatkatuki

Kun suoritat ammatillista perustutkintoa tai tutkinnon osaa tai ammattitutkintoa, olet oikeutettu saamaan koulumatkatukea. Saat koulumatkatukea kuitenkin vain, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa. Lisäksi koulumatkasi tulee olla vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkaksi lasketaan lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen. Koulumatkatuen maksaa Kela.

Koulumatkatuki ei koske oppisopimusopiskelijaa.

Aikuisopiskelijoille maksetaan työelämässä oppimisen ajalta koulumatkatukea, jos kilometri- ja läsnäoloehdot täyttyvät. Voit saada täyden koulumatkatuen, kun matkasi pituus on vähintään 10 km ja läsnäolopäiviä vähintään 15/kk.

Puolelta kuukaudelta voi saada koulumatkatukea, kun matka on yhteen suuntaan vähintään 10 km ja sen lisäksi sinulla on 10-14 läsnäolopäivää/kk.

Jos kuljet kouluun julkisilla liikennevälineillä, maksat puolen kuukauden matkalipusta enintään 21,50 e/kk ja koko kuukauden matkalipusta enintään 43 e/kk.

Matkakustannusten laskemiseen käytetään julkisen liikenteen lippujen hintoja. Lipun hinnan on oltava vähintään 54 €/kk ja aikuisen opiskelijan omavastuu on aina 43 €/kk lipun hinnasta. Eli esimerkiksi 55 euron hintaisesta kuukausilipusta omavastuu on 43 €, joten opiskelija saa siitä 12 €/kk koulumatkatukea.

Jos kulkemallasi matkalla ei ole käytettävänä julkisia liikennevälineitä, voit käyttää itse järjestettyä kulkutapaa, kuten omaa autoa.

Tuen määrä määräytyy Kelan laskurin mukaan. Koulumatkatuki – Laskuri (Kela)

Aikuiskoulutustuki

Työssä olevana voit hakea työstäsi opintovapaata ja saada aikuiskoulutustukea. Aikuiskoulutustuki on rahallista tukea, jota voit saada, jos olet palkkatyössä tai yrittäjä. Työntekijät ja yrittäjät voivat hyödyntää aikuiskoulutustukea uransa aikana yksiin tai useampiin opintoihin yhteensä 15 tukikuukauden ajan, yhdessä tai useammassa erässä. Aikuiskoulutustuen myöntää Työllisyysrahasto.

Aikuiskoulutustukea voit saada, jos

 • olet ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuoden ajan
 • olet ollut vähintään vuoden nykyisessä päätoimisessa työsuhteessasi tai yrittäjänä
 • jäät työ- tai virkasuhteesta opintovapaalle tai osa-aikaiselle opintovapaalle. (Se, kuinka paljon saat tuloja työstäsi, vaikuttaa siihen, paljon saat aikuiskoulutustukea)
 • kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin
 • et saa toista tukea tai avustusta, joka estää aikuiskoulutustuen saamisen

Aikuiskoulutustuen suuruus:

 • Jos olet työsuhteessa, sinulle maksettavan aikuiskoulutustuen määrä riippuu tuloistasi niin ennen opintoja kuin niiden aikana.
 • Yrittäjän aikuiskoulutustuki on taas suuruudeltaan kiinteä. Vuonna 2023 se on 660,91 euroa kuukaudessa.

Aikuiskoulutustuki – Aikuiskoulutustuen määrän laskuri

Lue lisää aikuiskoulutustuesta ja hae aikuiskoulutustukea asiointipalvelussa (aikuiskoulutustuki.fi)

Huom! Hallitusohjelmaan on kirjattu aikuiskoulutustuen lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen. Aikuiskoulutusetuuksien lakkauttaminen edellyttää lakimuutosta, joten toistaiseksi tuen myöntäminen ja maksaminen jatkuvat normaalisti. Kuitenkin, jos tukioikeus on myönnetty ennen lakimuutosta, aikuiskoulutustukea on mahdollista saada vuoden 2025 loppuun asti. On myös mahdollista, että lakimuutos tulee voimaan jo ennen yllä mainittua ajankohtaa.

Työttömyysturvalla kouluttautuminen

Työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaana voit opiskella omaehtoisesti tai osallistua työvoimakoulutukseen. Kun opiskelet päätoimisesti, voit saada opintojen aikana työttömyysetuutta eli työttömyysturvaa. Työttömyysetuutesi on samansuuruinen kuin olisit työttömänä. Työttömyysetuuteen kuuluu työmarkkinatuki, peruspäiväraha tai ansiopäiväraha. Opiskeluasi voidaan tukea enintään kahden vuoden ajan. Etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa.

Työvoimakoulutukseen osallistuessasi saat kulukorvausta opiskeluun liittyviin matkakustannuksiin. Kulukorvaus on 9 €/päivä. Kulukorvausta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Omaehtoisten opiskelun ajalta kulukorvausta ei makseta.

Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysturvan korotettuna.

Opintotukea ja työttömyysturvaa et voi saada samaan aikaan.

Lue lisää työttömyysturvasta ja katso laskurilla, kuinka paljon voit saada työttömyysetuutta (Kela)

Huom! Hallitus esittää useita muutoksia Kelan maksamaan työmarkkinatukeen ja peruspäivärahaan. Muutokset vaikuttaisivat työttömyysturvan määrään ja ehtoihin. Jos eduskunta hyväksyy muutokset, ne tulevat voimaan vuoden 2024 aikana. Hallitus esittää muutoksia Kelan työttömyysturvaan | Henkilöasiakkaat | Kela

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoista työttömyysetuutta voi saada harkinnanvaraisesti vähintään 25-vuotias työtön työnhakija, mikäli suoritettavan tutkinnon katsotaan parantavan hakijan asemaa työmarkkinoilla.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alaisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai näiden tutkintojen tutkinnonosia. TE-palveluiden tarjoama työvoimakoulutus suunnataan aloille, joilla on suurin tarve työntekijöistä.

STEP-koulutuksessa toteutetaan ammatillista työvoimakoulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelun kautta. Ohjeita ja koulutusten hakulinkit löydät haussa olevien työvoimakoulutusten joukosta TE-palveluiden sivuilta.

STEP-koulutuksessa alkavat työvoimakoulutukset

Vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaa tarkoittaa järjestelyä, jossa työntekijä vapautuu määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Vuorotteluvapaa perustuu aina työntekijän ja työnantaja väliseen vuorottelusopimuksen. Vuorotteluvapaan mahdollistuminen edellyttää, että se täyttää siihen liittyvät ehdot. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta, johon olisit oikeutettu, mikäli jäisit työttömäksi.

HUOM! Vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus lakkauttaa kokonaan 1.8.2024. Vuorotteluvapaan voi vielä aloittaa 31.07 2024 mennessä. Tähän mennessä vuorotteluvapaan aloittaneilla on oikeus pitää vuorotteluvapaata 180 kalenteripäivän enimmäismäärä.

Lue lisää vuorottelukorvauksesta (Kela)

Sosiaaliset etuudet oppisopimusopiskelun aikana

Opintojaan voi rahoittaa myös opiskelemalla työtä tekemällä oppisopimuksella. Oppisopimus on työsuhde, joten oppisopimusopiskelija ei ole oikeutettu Kelan opintoetuuksiin tai maksuttomaan lounaaseen koulupäivinä. Opiskelijaksi aikovan tulee hankkia itse itselleen oppisopimustyöpaikka.

Oppisopimusopiskelijana olet oikeutettu taloudellisiin etuuksiin tilanteesi mukaan silloin, kun sinulle aiheutuu ansionmenetystä tai matkakustannuksia koulupäiviin tai näyttöön osallistumisesta. Etuudet ovat sinulle verottomia.

 • Päiväraha 15 € / kokonaan palkaton koulupäivä
 • Perheavustus 17 € / kokonaan palkaton koulupäivä, jos sinulla on huollettavana alle 18-vuotiaita
 • Matkakorvaus 0,33 € / km, jos matka kotoasi lähiopetukseen on yli 10 km/suunta
 • Majoituskorvaus 8 €, jos lähiopinnot järjestetään kotipaikkakuntasi ulkopuolella ja yövyt opiskelupaikkakunnalla. Korvaus maksetaan kuittia vastaan

Lue oppisopimuksesta, oppisopimuskoulutuksella kouluttautumisesta, osapuolten velvollisuuksista, oppisopimusopiskelijalle kuuluvista etuuksista ja työnantajalle kuuluvista etuuksista täältä: