Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu STEP-koulutuksen kampuksilla

Koulutuskokeilussa voit tutustua koulutusaloihimme ja ammatillisiin perustutkintoihin erikseen sovittavan jakson aikana. Jakson alkamisesta, kestosta ja ajankohdasta voit sopia kampuksen yhteyshenkilön kanssa.

Koulutuskokeilun tarkoituksena on auttaa koulutuskokeilijaa etsimään itselleen sopivaa koulutusta sekä kartoittamaan omia opiskeluvalmiuksiaan ja soveltuvuuttaan alalle.

Koulutuskokeilija voi tarvittaessa asua opiskelija-asuntolassa ja osallistua ohjattuun vapaa-ajantoimintaan. Koulutuskokeilun aikana koulutuskokeilija osallistuu annettuun opetukseen ja ohjaukseen. Hänelle varataan aikaa ohjauskeskusteluihin ja tukitoimien selvittelyyn. Koulutuskokeilun lopussa on palaute- ja arviointikeskustelu.

Koulutuskokeilusta tehdään kirjallinen yhteenveto, josta selviää kokeilun sisältö, arvio soveltuvuudesta sekä mahdolliset muut suositukset. Koulutuskokeilun yhteenvetoa voi käyttää tukena koulutukseen hakemisessa tai ammatillisten suunnitelmien laatimisessa.

Miten koulutuskokeiluun haetaan?

Lähettävä taho tai koulutuskokeiluun haluava, ota yhteyttä kampuksittain nimettyihin yhteyshenkilöihin.

Yhteyshenkilöt

Järvenpää:
Marko Väisänen, opinto-ohjaaja, marko.vaisanen@step.fi, p. 040 511 9963

Kaustinen:
Myllymäki Maarit, opinto-ohjaaja, maarit.myllymaki@step.fi, p. 040 090 2165

Lapua:
Elina Ketola, opinto-ohjaaja, elina.ketola@step.fi, p. 040 355 3035

Pieksämäki:
Hynninen Tiina, opinto-ohjaaja, tiina.hynninen@step.fi, p. 040 193 4893

Ruokolahti:
Sanna Häkkinen, opinto-ohjaaja, sanna.hakkinen@step.fi, p. 040 592 0180

Nykarleby:
Charlotta Lillas, lärare, charlotta.lillas@step.fi, tel 040 673 9006

Lähete ja kustannukset

Koulutuskokeilu on maksullista ja siihen tarvitaan lähete. Lähetettä voi anoa esimerkiksi Kelan paikallistoimistosta, työ- ja elinkeinotoimistoista (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista.

Kustannukset:

  • 65 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, ohjauksen, ateriat ja kirjallisen yhteenvedon
  • 80 € / vuorokausi sisältäen kokeiluohjelman, ohjauksen lounaat, kirjallisen yhteenvedon ja asumisen opiskelija-asuntolassa.

Luki- ja matematiikan valmiuksien yksilöllinen testaaminen on mahdollista erillisen sopimuksen mukaan.