Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on työn ohessa suoritettava tutkinto, joka tarjoaa mahdollisuuden päivittää omia tietoja ja taitojaan sekä kehittää ja osoittaa omaa johtamisosaamistaan käytännön työtehtävissä. Tutkinto voidaan toteuttaa monen organisaation yhteisenä tai yhdelle työyhteisölle suunnattuna kokonaisuutena. Lähiopetuspäivien sisällöt rakennetaan aina osallistujien yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kuvituskuva, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Työelämän muutokset haastavat johtajaa uudistumaan ja pitämään huolta omasta osaamisestaan. Rakenteiden, toiminnan ja työtapojen uudistaminen, taloudelliset säästötavoitteet ja henkilöstömuutokset luovat tilanteita, joiden läpiviennissä vaaditaan taitavaa johtamista. Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET) antaa valmiudet suunnitella, kehittää ja johtaa toimintaa entistä tavoitteellisemmin ja tarjoaa laaja-alaisen osaamispohjan käytännön johtamistehtäviin.

Kenelle johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto soveltuu

Tutkinto soveltuu organisaation ylimmän ja keskijohdon työntekijöille, joilla on jo käytännön kokemusta yrityksen tai oman vastuualueensa johtamisesta.

JYET-tutkinto auttaa sinua

 • kehittämään työtapojasi johtajana ja kasvattamaan itsetuntemustasi
 • tutustumaan toisten johtajien ja esimiesten työhön ja laajentamaan näkökulmiasi johtajuudesta
 • kehittämään työyhteisösi toimintaa tavoitteellisesti
 • saamaan vertaistukea työyhteisösi kehittämiseen.

Sisältö ja rakenne

Tutkinnon aikana suoritetaan johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan mukaiset opinnot (180 osp). Tutkinnon suorittaminen edellyttää yhden pakollisen ja kahden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista hyväksytysti:

Pakollinen tutkinnon osa (80 osp):

 • Johtajana toimiminen, 80 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi (100 osp):

 • Strategiatyön johtaminen, 50 osp
 • Projektin johtaminen, 50 osp
 • Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
 • Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
 • Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
 • Talouden johtaminen, 50 osp
 • Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp

Lähipäivät voidaan toteuttaa joko Seurakuntaopiston tai asiakkaan tiloissa.

Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta (13-16 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista aidoissa työtilanteissa. Opinnot kestävät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Koulutuksia toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Voit kuitenkin kysyä asuntolasta onko siellä mahdollisuus majoittua lähipäivien aikana.

Lisätietoja koulutuksesta

Sirkka Carita, koulutuspäällikkö
carita.sirkka@step.fi
p. 044 712 4994

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Seppälä Leena, oppisopimuskoordinaattori
leena.seppala@step.fi
p. 044 358 9038

Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Pettinen Heli, opintohallinnon assistentti
heli.pettinen@step.fi
p. 040 665 8222

Rakennamme myös muita koulutuskokonaisuuksia asiakkaidemme toiveiden mukaan. Ota yhteyttä niin jutellaan, kuinka voimme olla avuksi.