Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto mahdollistaa sinulle pätevyyden työhön, jossa luodaan tekniikan avulla vaikuttavia tapahtumakokonaisuuksia.

Oletko harrastustoiminnassa tai työssä työskennellyt esimerkiksi valojen, äänen tai lavarakenteiden parissa? Tai onko sinulla jo aiempaa alaan liittyvää koulutusta, ja lisäosaamiselle olisi tarvetta? Lisäksi olet oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen sekä ymmärrät työturvallisuuden merkityksen. Teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala on juuri sinulle soveltuva koulutus. Täydennä osaamistasi tai hanki pätevyys alalle.

Teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala

Koulutuksen teemana on tekniikka, jonka avulla rakennetaan eheää tapahtumakokonaisuutta. Tekniikka palvelee niin yleisöä kuin esiintyjääkin. Tapahtumassa tekniikan ja esiintyjien välillä on oltava toimiva vuorovaikutus. Haluatko sinä olla rakentamassa parasta mahdollista lopputulosta ja samalla olla yksi osa isompaa kokonaisuutta?

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto mahdollistaa sinulle pätevyyden alalle, jossa luodaan tekniikan avulla vaikuttavia tapahtumia.

Tutkinnon muodostuminen

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto, teatteri- ja tapahtumatekniikan osaamisala (150 osp) muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Esitys- ja teatteritekniikan toimintaympäristössä toimiminen, 25 osp
  • Teatteri- tai tapahtumatekniikan tuotantoprosessissa toimiminen, 55 osp

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat:

  • Esitysteknisen valojärjestelmän rakentaminen ja käyttäminen, 35 osp
  • Esitysteknisen äänijärjestelmän rakentaminen ja käyttäminen, 35 osp

Koulutus on suunniteltu siten, että pääpaino on työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lähiopetuspäiviä on 10-17 riippuen aiemmasta osaamisestasi.

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Koulutuksia toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Voit tutustu alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Opiskelija-asuntola

Kampuksillamme on opiskelija-asuntolat. Huoneet ovat pääosin kahden hengen huoneita ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille. Voit kuitenkin kysyä asuntolasta onko siellä mahdollisuus majoittua lähipäivien aikana.

Lisätietoja koulutuksesta

Paakki Katja, opettaja
katja.paakki@step.fi
p. 040 640 3804

Sirkka Carita, koulutuspäällikkö
carita.sirkka@step.fi
p. 044 712 4994

Lisätietoja oppisopimuksesta

Pettinen Heli, oppisopimuskoordinaattori
heli.pettinen@step.fi
p. 040 665 8222