Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Syvennä osaamistasi ammatti- ja erikoisammattitutkinnolla

Ammatillinen koulutus avaa monia mahdollisuuksia iästä ja taustasta riippumatta. Ammatillisissa perustutkinnoissa hankitaan alalla vaadittavat perustaidot. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot mahdollistavat osaamisen kehittämisen työuran eri vaiheissa. Ne soveltuvat henkilöille, joilla on aiemmin hankittua osaamista kyseiseltä alalta, joko aiemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella. Jotkut ammattitutkinnot sopivat myös alan vaihtajille, kuten seurakunta- ja hautauspalvelualan ja kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työelämässä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista näytöistä. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Siinä määritellään myös opintojen kesto, joka keskimääräisesti on noin 1–2 vuotta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Lisätietoja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työyhteisöille

Järvenpää ja Helsinki

Aivelo, Mirkka, aluepäällikkö
p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@step.fi

Lapua ja Kaustinen

Alajoki-Karju Katja, aluepäällikkö
p. 044 359 3591
katja.alajoki-karhu@step.fi

Pieksämäki ja Kuopio

Väisänen, Jaana, aluepäällikkö
p. 040 8241729
jaana.vaisanen@step.fi

Ruokolahti

Saaristo, Lilla, aluepäällikkö
p. 040 143 4535
lilla.saaristo@step.fi

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot