Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammatillista lisäkoulutusta ja täydennyskoulutusta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot ovat ammatillista lisäkoulutusta henkilöille, joilla on aiemmin hankittua osaamista kyseiseltä alalta, joko aiemman tutkinnon tai työkokemuksen perusteella. Jotkut ammattitutkinnot sopivat myös alan vaihtajille, kuten seurakunta- ja hautauspalvelualan ja kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikalla. Ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Tutkintoon valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta, etäopiskelusta, työelämässä oppimisesta sekä aidoissa työtilanteissa tapahtuvista näytöistä. Lähijaksot toteutetaan päivä- tai iltaopetuksena. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan opinnoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi alaan liittyvä koulutus ja osaaminen. Siinä määritellään myös opintojen kesto, joka keskimääräisesti on noin 1–2 vuotta.

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja tai niiden osia voidaan hyödyntää myös työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti räätälöitynä. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden osallistujien olemassa oleva osaaminen suhteessa tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin.

Lisätietoja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työyhteisöille

Järvenpää ja Helsinki

Aivelo, Mirkka, aluepäällikkö
p. 044 712 4970
mirkka.aivelo@step.fi

Lapua ja Kaustinen

Jaskari, Katja, aluepäällikkö
p. 044 052 8528
katja.jaskari@step.fi

Pieksämäki ja Kuopio

Väisänen, Jaana, aluepäällikkö
p. 040 8241729
jaana.vaisanen@step.fi

Ruokolahti

Saaristo, Lilla, aluepäällikkö
p. 040 143 4535
lilla.saaristo@step.fi

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot