Koulutustuotteet

Koulutustuotteemme ovat ammatillista täydennyskoulutusta, joka ei johda tutkintoon, mutta joiden suorittamisesta saa työelämässä vaadittavan pätevyyden ja todistuksen.

Koulutukset toteutetaan yleensä asiakasyrityksen henkilöstöryhmälle. Suunnittelemme kaikki koulutukset yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja ne voidaan järjestää toivomassanne paikassa ja aikataulussa. Kouluttajina toimivat STEP-koulutuksen opettajat ja tarvittaessa muut asiantuntijat kouluttajaverkostostamme.

Koulutustuotteistamme tehdään asiakkaalta saatujen tietojen perusteella hintatarjous.

Antiriippuvuus®-ryhmänohjaajakoulutus

Antiriippuvuus-koulutus on yhteensä neljän päivän mittainen koulutusprosessi, joka antaa sinulle valmiudet päihderiippuvuudesta ja toipumisprosessista luennoimiseen ja luentoihin liittyvien asiakasryhmien ohjaamiseen sekä oikeuden ohjata viiden istunnon Antiriippuvuus-kurssikokonaisuuksia. Saat käyttöösi myös Antiriippuvuus-käsikirjamateriaalin.

Kysy lisää:

Riikka Heikkonen
Aluepäällikkö Pieksämäki riikka.heikkonen@step.fi +358 405281527

AVEKKI 1

AVEKKI on toimintatapamalli uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyyn. AVEKKI-koulutuksen tavoitteena on luoda turvallinen työyhteisö sekä asiakkaille että työntekijöille. AVEKKI 1 on kaksipäiväinen koulutus ja osallistujaryhmän koko voi olla 10-20 henkilöä. Suunnittelemme AVEKKI-koulutuksesta myös lyhyempiä kokonaisuuksia.

Koulutuksen sisältö:

 • AVEKKI toimintatapamalli
 • ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • ammatilliset valmiudet
 • vuorovaikutus
 • turvallinen hallinta
 • hallinnan riskit
 • jälkiselvittely.

Kysy lisää:

Mikko Salmi
Vastaava ohjaaja Pieksämäki Mikko.Salmi@step.fi +358 401954550

Ensiapu I

Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Monipuolisissa harjoituksissa pääset mm. kokeilemaan elvytystä Anne-nukella, sitomaan haavoja ja ruhjeita, lastoittamaan murtumia, tutkimaan potilasta ja kääntämään tajuttoman potilaan kylkiasentoon. Kurssi kestää 16 tuntia ja siitä on mahdollisuus saada SPR:n kurssitodistus, joka on voimassa 3 vuotta.

Kysy lisää:

Eija Liukkonen
Koulutuspäällikkö Pieksämäki Eija.Liukkonen@step.fi +358 403510567

Hätäensiapu 4–8 tuntia

Hätäensiapukurssi jatkaa voimassaolevaa SPR:n ensiaputodistusta (joko EA 1 tai EA 2) kolmella vuodella. Kurssi räätälöidään kunkin työyhteisön tarpeisiin, mutta jokaisella kurssilla käydään läpi henkeä uhkaavat hätätilanteet kuten elottoman potilaan, tajuttoman potilaan sekä shokkipotilaan ensiapu. Kurssilla voi olla enimmillään 16 osallistujaa.

Kysy lisää:

Eija Liukkonen
Koulutuspäällikkö Pieksämäki Eija.Liukkonen@step.fi +358 403510567

Hygieniaosaamistesti

Järjestämme Pieksämäen kampuksella testitilaisuuksia, joissa voit suorittaa elintarvikkeiden kanssa työskennellessä vaadittavan hygieniapassin eli hygieniaosaamistestin ja saada siitä Eviran todistuksen. Tarvittaessa järjestämme työyhteisöllesi testiin valmentavaa koulutusta. Testitilaisuus mahdollista sopia myös suoraan opettajan kanssa.

Kysy lisää:

Marjo Laukkanen
Opettaja Pieksämäki Marjo.Laukkanen@step.fi +358 401820906

MOD

MOD on matka, jonka aikana ei muuta ainoastaan maisema vaan myös matkustaja itse.

MOD on nimi koulutuskonseptille, jonka voi avata sanoilla MONINAISUUS-OIVALLUS-DIALOGI. MOD-työskentelyn tarkoituksena on edistää yhdenvertaista yhteiskuntaa kaikille. MOD on mahdollisuus tutustua niin omaan kuin muiden ajatteluun, itsestäänselvyyksiin ja pinnan alla oleviin oletuksiin. MODissa voi käsitellä laaja-alaisesti moninaisuuden kysymyksiä kunkin ryhmän ja tilanteen tarpeiden mukaan. Lue lisää MODista.

MODia voidaan järjestää kahden työpäivän mittaisena kurssina tai lyhyempänä MOD-päivänä. Kurssi voidaan aina räätälöidä tilaajan tarpeisiin pituuden ja kellonaikojen osalta. MOD-työskentelytapa on ryhmässä tapahtuvia toiminnallisia harjoitteita ja keskusteluja.

MOD-kurssin viisi sisältöaluetta ovat:

 • avoimuus
 • ihmisoikeudet
 • itsetuntemus
 • moninaisuus, normit ja syrjimättömyys
 • mukaan ottaminen, osallisuus.

MOD-toiminnan lähtökohtana ovat ihmisoikeudet ja tavoitteena on osallistuva ja yhdenvertainen yhteiskunta, jossa ihmisoikeudet ja vapaudet koskevat kaikkia ihmisiä.

Kysy lisää:

Anna-Leena Klemetti-Falenius
Opettaja Järvenpää Anna-Leena.Klemetti-Falenius@step.fi +358 408322467

Motivoiva haastattelu

Motivoiva haastattelu -koulutus on 2-3 päivän mittainen koulutusprosessi, joka kehittää osaamistasi asiakkaidesi muutostyöskentelyn tukemisessa. Koulutuksessa opit Motivoivan haastattelun ajattelutavan, periaatteet ja tekniikat, hahmotat muutosprosessin ja motivoivan haastattelun käyttöalueet sekä tunnistat kehitys-tarpeet omassa vuorovaikutustyöskentelyssäsi. Koulutus sisältää alustusten lisäksi paljon pienryhmissä tehtäviä haastatteluharjoituksia.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän sekä tarvittaessa koulutuspäivien välissä tehtäviä harjoitteita. Koulutuksen jälkeen osallistujille voidaan myös järjestää muutaman kuukauden päähän briiffaus-iltapäivä, jossa voidaan kerrata Motivoivan haastattelun perusteita ja jakaa kokemuksia menetelmän käytöstä.

Kysy lisää:

Riikka Heikkonen
Aluepäällikkö Pieksämäki riikka.heikkonen@step.fi +358 405281527

Potilassiirtojen ergonomiakortti®

Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on näyttöön perustuva Työterveyslaitoksen ja terveydenhuollon siirtoergonomian asiantuntijoiden kehittämä koulutuskokonaisuus. Kortti on voimassa viisi vuotta. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksen teoriaosuus suoritetaan verkkokurssina, joten opinnot voi suorittaa missä päin Suomea tahansa omalla työpaikalla tai vaikka kotikoneelta. Koulutukseen liittyvät käytännönharjoittelupäivät ja käytännön koe suoritetaan aina lähiopetuksena.

Kysy lisää ergonomiakouluttajiltamme:

Mia Eronen
Opettaja Järvenpää Mia.Eronen@step.fi +358 443588933
Marjo Jaakonsaari
Opettaja Järvenpää Marjo.Jaakonsaari@step.fi +358 443599066

Turvallinen lääkehoito

Koulutus perustuu STM:n Turvallinen lääkehoito -suositukseen. Koulutuksessa käydään läpi lääkehuoltoa, eri lääkeaineryhmiä, lääkkeiden jakamista ja antamista, lääkkeiden farmakokinetiikkaa, lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutuksia sekä harjoitellaan lääkelaskuja. Lisäksi suoritat lääkkeenjaon potilaskohtaisiin annoksiin sekä injektiot (s.c. ja i.m.) omassa työpaikassasi ja tuot tästä dokumentin. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa injektiot myös oppilaitoksella. Koulutuksen lopuksi on tentti, jossa on sekä lääkelasku- että teoriaosuus.

Kysy lisää:

Eija Liukkonen
Koulutuspäällikkö Pieksämäki Eija.Liukkonen@step.fi +358 403510567