Lähihoitajan ja hoiva-avustajan koulutus maahanmuuttajille

Koulutus maahanmuuttajille, jotka haluavat tehdä lähihoitajan tai hoiva-avustajan työtä.

Koulutus on henkilöille, joiden äidinkieli ei ole suomi, eli koulutuksessa opiskellaan myös suomea. Suomen kieltä pitää kuitenkin osata noin B1-tasolla, jotta voi aloittaa opiskelun. Koulutus on työvoimakoulusta.

Koulutuksen ajankohta

23.1.2023-15.12.2025 Liitteenä tarkempi aikataulu

Koulutuspaikan osoite

STEP-koulutus, Järvenpääntie 640, 04400 Järvenpää

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen, lähihoitaja, 180 osaamispistettä. Opiskelija voi suorittaa vain osan tutkinnosta ja saavuttaa hoiva-avustajan pätevyyden, 60 osaamispistettä.

Ryhmän koko

Ryhmään voi tulla yksittäisiä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat opinnot työvoimakoulutuksena.

Kuvaus

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä hoidon ja kuntoutuksen parissa? Kiinnostaako sinua tukea ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa? Lähihoitajatutkinnon suorittaneena voit työskennellä moninaisissa työympäristöissä, kuten esimerkiksi ikääntyvien hoivapalveluissa, vammaisten ryhmäkodeissa, asiakkaan kotona tai mielenterveys- ja päihdekuntoutujien hoitoyksiköissä.

Hoiva-avustajan koulutuksen suorittaneena ammattilaisena työskentelet avustavissa tehtävissä ikääntyneille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.

Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voi jatkaa kouluttautumista lähihoitajaksi suorittamalla Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon.

Edellytykset

Hakijoilta edellytetään perusopetuksen oppimäärää, soveltuvuutta alalle sekä suomen kielen taitoa, jolla pärjää arjen vuorovaikutuksessa ja osaa lukea sekä kirjoittaa (A2/B1 taso). Suomen kielen taitoa vahvistetaan opintojen aikana. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella soveltuvuuden arviointiin.  Valinnassa sovelletaan Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (OPH-5085-2017) terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviä vaatimuksia.

Ammattinimike

Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto / hoiva-avustaja, tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa opiskelijoille tarjotaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Koulutuksessa opiskellaan ammatillisia vuorovaikutustaitoja, eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kohtaamista sekä hoitotyötä erilaisissa ympäristöissä.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Osaamisalat: (valitaan yksi, johon suuntaudutaan)

  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
  • Vammaistyön osaamisala

Valinnainen tutkinnon osa 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Haku

Hae koulutukseen TE-palveluiden sivulla: Haussa oleva työvoimakoulutus – Haku hakutekijöillä (te-palvelut.fi) Työvoimakoulutuksen hakunumero on 709714.

Lisätietoja

Lyly Eija, koulutuspäällikkö, eija.lyly@step.fi , p. 040 146 4943