Yhdistelmätutkinto

Opiskellessasi ammatillista perustutkintoa peruskoulun jälkeen voit suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon. Kokonaisopiskeluaikasi on yleensä 3 – 4 vuotta toteutustavasta riippuen. Lukio-opinnot voit suorittaa esimerkiksi lähialueen lukioissa.

Ylioppilastutkintoon osallistuessasi sinun on suoritettava vähintään neljä koetta: äidinkieli pakollisena sekä valintasi mukaan kolme koetta ruotsin, vieraan kielen (esim. englanti), matematiikan tai reaaliaineen kokeen joukosta. Näiden neljän kokeen lisäksi voit suorittaa ylimääräisiä kokeita rajoituksetta. Yhdessä kirjoitettavassa aineessa sinun on osallistuttava laajan oppimäärän kokeeseen.

Ylioppilastutkinnon voit suorittaa hajautetusti enintään kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla puolentoista vuoden aikana tai kertakokeena keväällä tai syksyllä. Päästäksesi osallistumaan yo-kokeisiin, tulee sinulla olla opiskeltuna vähintään puolet ammatillisen tutkinnon kursseista.

On suositeltavaa, että kahden tutkinnon opintoihin tähtäävillä on äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan arvosana peruskoulun päättötodistuksessa vähintään seitsemän. Tällä varmistetaan opinnoissa edistyminen.

Kun tulet valituksi STEP-koulutukseen opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, opinto-ohjaaja tiedottaa opintojen alussa tarkemmin yhdistelmätutkintojen suorittamisesta. Tämän jälkeen teet päätöksen yhdistelmätutkinto-opintojen aloittamisesta.

Ammatillisten ja lukio-opintojen suorittaminen tapahtuu STEP-koulutuksessa pääsääntöisesti niin, että ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen jaksot vuorottelevat lukuvuoden aikana oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Kysy lisää opinto-ohjaajilta yhdistelmätutkinnosta:

Opinto-ohjaajien yhteystiedot