Koulutukset maahanmuuttajille

Maahanmuuttajana voit opiskella samoja ammatillisia opintoja ja tutkintoja kuin suomalaisetkin. Ennen ammatillista koulutusta sinulla on mahdollisuus osallistua suomen kielen koulutukseen tai tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. Suomen kielen koulutuksen tarkoituksena on, että sinun suomen kielen taitosi on riittävällä tasolla pärjätäksesi työelämässä tai hakeutuaksesi jatkokoulutukseen.

STEP-koulutus tarjoaa esimerkiksi suomen kielen koulutusta usealla kampuksella eri puolilla Suomea.  Lue lisää maahanmuuttajille soveltuvista koulutuksistamme