Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto valmistaa sinut työskentelemään erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä joko lastenohjaajana tai nuoriso- ja yhteisöohjaajana. Valitusta osaamisalasta riippuen opinnot suuntautuvat siis joko lasten, nuorten tai aikuisten kanssa toimimiseen. Kasvatus- ja ohjausalalla tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. 

Lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja 

Pidätkö lasten kanssa toimimisesta? Oletko luova ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot? Lastenohjaajana voit olla mukana tukemassa lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia esimerkiksi päiväkodissa. Oletko rohkea, toimit innostavasti ja luontevasti ryhmissä? Nuoriso ja yhteisöohjaajana voit työssäsi hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi erilaisten ihmisten ja ryhmien ohjaamisessa.

Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala: lastenohjaaja 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto valmistaa sinut työskentelemään erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä

Lastenohjaajana toimit kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Työssäsi ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä. Lastenohjaajilla on hyvä työllisyystilanne. 

Työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa tehtävissä, kuten lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa tai lastenohjaajana seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyössä. Lastenohjaajaksi voit opiskella kaikilla kampuksillamme sekä myös muilla paikkakunnilla, kuten Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. 

Tutkinnon sisältö, lastenohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö TAI
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurankuntien työympäristöissä

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala: nuoriso- ja yhteisöohjaaja 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto valmistaa sinut työskentelemään erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana ohjaat iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä yksilöinä ja ryhmissä. Työssäsi voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi, luovuuttasi sekä erityisosaamistasi mm. liikunnan, luonto- ja elämystoiminnan, kulttuurin, media- ja verkko-ohjauksen, nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tai kädentaitojen alalta. 

Voit työskennellä esimerkiksi kunnallisen nuorisotyön, lastensuojelun, projektien, iltapäiväkerhotoiminnan, kohdennetun nuorisotyön, ikääntyvien ohjauksen ja toiminnan ohjaajan tehtävissä sekä erilaisissa kansalais- ja järjestötoiminnan tehtävissä. 

Voit opiskella nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi kaikilla kampuksillamme sekä myös muilla paikkakunnilla, kuten Helsingissä, Kuopiossa ja Tampereella. 

Tutkinnon sisältö, nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue lisää tutkinnon suorittamisesta ja osaamisen hankkimisesta.

Haku

Koulutuksiin on jatkuva haku. Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa.

Kevään yhteishaussa hakevat perusopetuksen päättävät, ylioppilaat ja muut, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Valittujen lukuvuosi käynnistyy elokuussa. Kevään yhteishaun ajankohta vaihtelee vuosittain; lisätietoja saat opintopolku.fi -sivustolta.  

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksutonta. 

Jatko-opinnot

Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Kysy lisää koulutuksesta 

Järvenpää ja Helsinki (yhteishaku, jatkuva haku) 

Marko Väisänen, opinto-ohjaaja 
marko.vaisanen@step.fi 
p. 040 511 9963 

Järvenpää ja Helsinki (jatkuva haku, oppisopimus) 

Riikka Tassi, opinto-ohjaaja 
riikka.tassi@step.fi 
p. 044 906 3233 

Kaustinen 

Myllymäki, Maarit, opinto-ohjaaja 
maarit.myllymaki@step.fi
p. 040 090 2165 

Lapua ja Tampere

Ketola, Elina, opinto-ohjaaja 
elina.ketola@step.fi
p 040 355 3035

Pieksämäki ja Kuopio

Hynninen, Tiina, opinto-ohjaaja
tiina.hynninen@step.fi
p. 040 193 4893

Ruokolahti 

Häkkinen, Sanna, opinto-ohjaaja 
sanna.hakkinen@step.fi
p. 040 592 0180

Kysy lisää oppisopimuksesta 

Helsinki ja Järvenpää 

Seppälä, Leena, oppisopimuskoordinaattori 
leena.seppala@step.fi 
p. 044 358 9038 

Kaustinen, Lapua, Pieksämäki, Kuopio, Ruokolahti ja Tampere

Pettinen, Heli, oppisopimuskoordinaattori
heli.pettinen@step.fi
p. 040 665 8222 

Alkavat koulutukset

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
10.8.2022 – 31.5.2025
Ruokolahti
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.12.2022
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
25.1.2023 – 31.12.2024
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
28.2.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
2.1.2023 – 31.12.2024
Lapua
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
19.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
10.1.2023 – 20.12.2024
Pieksämäki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
9.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
10.1.2023 – 20.12.2024
Kuopio
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
9.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
15.8.2022 – 31.5.2024
Tampere
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
12.8.2022
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
10.8.2022 – 31.5.2025
Ruokolahti
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.12.2022
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
18.1.2023 – 20.12.2024
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
28.2.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
7.8.2023 – 31.5.2025
Kokkola
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
30.6.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
2.1.2023 – 20.12.2024
Kaustinen
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
31.7.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
2.1.2023 – 31.12.2024
Lapua
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
19.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetyön osaamisala
10.1.2023 – 20.12.2024
Kuopio
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
9.1.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus-ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso-ja yhteisöohjauksen osaamisala
13.2.2023 – 31.12.2024
Helsinki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
28.2.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus-ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
25.1.2023 – 20.12.2024
Helsinki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
28.2.2023
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus-ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
10.1.2023 – 20.12.2024
Pieksämäki
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Hakuaika päättyy
9.1.2023
Tiedot ja hakeminen