Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja

17.03.2025 — 31.05.2027
Hakuaika:
12.06.2024 — 28.02.2025
Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausala
Perustutkinnot
Tutkinto: Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Osaamisalat: Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Toteuttaja: STEP-ammattiopisto
Kieli: suomi
Hinta: maksuton
Ilmoittautuminen kestää alle 5 minuuttia

Kenelle

Kasvatus- ja ohjausalan tehtävistä kiinnostuneet.

Koulutuksen kuvaus

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon/varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan suorittaneena työskentelet erilaisissa kasvatus-, ohjaus-, suunnittelu- ja avustamistehtävissä.

Työssä tarvitaan positiivisuutta, luovuutta ja rohkeutta, hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja sekä vastuullisuutta ja luotettavuutta. Työssäsi huolehdit lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, ohjaat eri-ikäisiä lapsia sekä toimit yhteistyössä vanhempien kanssa. Työssä voit hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitasi ja luovuuttasi. Ilmaisulliset työtavat, kuten musiikki, liikunta ja kädentaidot, ovat tärkeä osa lastenohjaajan työtä.

Lastenohjaajana työskentelet varhaiskasvatuksen erilaisissa työympäristöissä, kuten lastenhoitajana päiväkodissa tai seurakunnan varhaiskasvatus- ja perhetyössä.


Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Opetus tapahtuu iltaisin.

MITÄ TARVITSET VERKKOKOULUTUKSEEN OSALLISTUMISEEN

Valmius osallistua verkko-opetukseen (kameraa ja mikrofonia käyttäen) - myös verkko-opetus edellyttää läsnäoloa, ryhmätyötä ja osallistumista.
Tietokone käytettävissä: joko oma tai sellainen, jonka saat aina tarvitessasi käyttöön (puhelimella ei voi opiskella).
Toimiva mikrofoni ja kamera, sujuva nettiyhteys.
Tietotekniikan perustaitoja, teams-kokouksen toimintatavat - näihin saat myös tukea koulutuksen alussa ja aikana.
Itsenäinen ote opiskeluun: kysy ja ota selvää, jos joku asia on epäselvä tai mietityttää.
Sitoutuminen HOKSissa sovittuun opiskelusuunnitelmaan: riittävästi aikaa opiskella.

 

Opintojen henkilökohtaistaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto on yksilöllinen, 1–3 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Tutkinnon perusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/7823348

Tutkintonimike

Lastenohjaaja

Laajuus

Laajuus osaamispiste: 180
Lisätietoa:
koulutussuunnittelija
Sari Peltokangas

+358447583425