Partio- ja Martta-koulutusten tunnustaminen

Partio-koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi useampaan tutkinnon osaan kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa ja kahdessa tutkinnon osassa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. STEP-koulutus on ollut mukana Suomen Partiolaisten osaamiskeskus – yhteistyössä.

Martta-liiton koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinnoissa

Kun sinulle laaditaan opintojen alkaessa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), osoita osaamisesi partion virallisella opintopisteytetyllä todistuksella ja portfoliolla ja Martta-koulutuksista todistuksilla.

Osaamistasi voidaan tunnustaa 0,5-15 osaamispisteen välillä. Vastaavuustaulukosta näet tunnustettavat osaamispisteet koulutuksittain ja tutkinnoittain.