Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on koulutus, josta saat osaamista toimia erilaisissa ohjausalan tehtävissä. Koulutus soveltuu sekä jo ohjaustyössä oleville että uutta ammattia pohtiville.

Koulutuksessa syvennät osaamistasi, vahvistat ammattitaitoasi, kehität työtäsi ja verkostoidut muiden eri aloilla toimivien ohjaajien kanssa. Tai opiskelet ihan uuden ammatin.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto antaa monipuolista osaamista

Ohjauksen ammattilaisena työskentelet eri-ikäisten ihmisten ohjauksen parissa erilaisissa työympäristöissä. Työskentelet monialaisissa verkostoissa ja hallitset vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita. Toteutat ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa osallisuuden menetelmin. Meillä voit opiskella omasta ympäristöstäsi käsin.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto sopii sinulle, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä oma-aloitteinen työote. Haluat työskennellä tavoitteellisen ohjauksen parissa hyvinvointia ja osallisuutta vahvistaen.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osaamisalat STEP-ammattiopistossa:

Koulunkäynninohjaaja opiskelija STEP-ammattiopistossa

Koulunkäynninohjaaja 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Koulunkäynninohjaajana voit työskennellä ohjaustyössä eri koulutusasteilla perusopetuksesta aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Työssäsi osallistut eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä kehittää suunnitelmallisesti esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoimintaa tai tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisessa. Lue lisää osaamisalan sisällöstä.

Koulunkäynninohjaajan koulutukseen voit tutustua blogissamme.

Perhepäivähoitaja 

Perhepäivähoidon osaamisala

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat yhdessä lapsen perheen sekä yhteistyöverkoston kanssa tavoitteellista varhaiskasvatusta. Lue lisää osaamisalan sisällöstä.

Romanityön ohjaaja 

Romanityön osaamisala

Romanityön ohjauksen osaajana voit työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa ohjauksen tehtävissä ja osaat kohdata romaniasiakkaita sekä muita eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Voit olla romanityön ohjauksen ammattilainen kasvatus- ja ohjausalan työpaikoissa, alan hankkeissa sekä yhdistystoiminnassa eri-ikäisten kanssa. Lue lisää osaamisalan sisällöstä.  

Varhaiskasvatuksen ammattilainen 

Kasvatuksen osaamisala

Kasvatuksen ammattilaisena toimit uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hyödynnät työssäsi monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenet toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. Lue lisää osaamisalan sisällöstä.

Ohjauksen ammattilainen  

Ohjauksen osaamisala

Ohjauksen ammattilaisena työskentelet eri-ikäisten ohjauksen parissa monipuolisissa työympäristöissä. Hallitset vaativiakin asiakas- ja ohjaustilanteita ja kykenet työskentelemään joustavasti monialaisissa verkostoissa. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa elämäntilanteet ja hyvinvointitekijät sekä osallisuus huomioiden. Lue lisää osaamisalan sisällöstä.

Kuvituskuva kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, lasta ohjaamassa

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Tutkinnon sisältö

Tutustu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteisiin. (opintopolku.fi).

Haku

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon voit hakeutua jatkuvassa haussa milloin vain.

Voit tutustua monipuoliseen koulutustarjontaamme myös koulutushaussa.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpään kampus

Riikka Tassi
Opinto-ohjaaja Järvenpää riikka.tassi@step.fi +358 449063233

Kaustisen kampus

Maarit Myllymäki
Opettaja Kaustinen Maarit.Myllymaki@step.fi +358 400902165

Lapuan kampus

Elina Ketola
Opinto-ohjaaja Lapua Elina.Ketola@step.fi +358 403553035

Pieksämäen kampus

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893

Ruokolahti

Sanna Häkkinen
Opettaja Ruokolahti Sanna.Hakkinen@step.fi +358 405920180

Kysy lisää oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Kaustinen, Lapua, Pieksämäki, Kuopio ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Hae koulutukseen jatkuvassa haussa

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Helsingissä
Helsinki
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2030
Tiedot ja hakeminen
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Järvenpäässä
Järvenpää
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2030
Tiedot ja hakeminen
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Kokkolassa
Kaustinen
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2030
Tiedot ja hakeminen
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Lapualla
Lapua
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2029
Tiedot ja hakeminen
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen Ruokolahdella
Ruokolahti
Jatkuva haku
Hakuaika päättyy
1.1.2029
Tiedot ja hakeminen

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
15.1.2024 – 31.5.2025
Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
2.1.2024 – 31.12.2024
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
30.9.2024
Tiedot ja hakeminen