Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on monipuolinen kattaus ohjausalalla toimimisen alueita aina varhaiskasvatuksesta aikuisten ohjaukseen. Viidestä osaamisalasta voit valita sinulle sopivan. Hanki pätevyys koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaajana tai perhepäivähoitajana. Voit myös hankkia tai syventää osaamista romanityön ohjaajana, nuorten- ja aikuisten ohjauksesta tai varhaiskasvatuksesta. Suorita koko tutkinto tai erillisiä sinua kiinnostavia tutkinnon osia.

Alalla tarvitaan vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteista otetta. Kasvatus- ja ohjausalalla korostuu ohjattavan hyvinvoinnin ja osallisuuden tavoitteellinen vahvistaminen. Meiltä löydät sopivan osaamisalan juuri sinulle alalla jo toimiva tai uudesta ammatista haaveileva.

Haluatko opiskella omasta ympäristöstä käsin? Se onnistuu meillä!

Meillä on jatkuva haku eli voit hakea ja aloittaa milloin vain. Sinun on mahdollista opiskella omassa lähiympäristössäsi, koska meillä Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opetus tapahtuu verkossa ja ohjaus on mahdollista etänä tai lähikampuksellasi. STEP-ammattiopiston kampuksia on monella paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Kaikkea mitä jo osaat, otetaan huomioon, kun omaa opintopolkuasi suunnitellaan. Sovimme yhdessä sinulle parhaat tavat hankkia puuttuvaa osaamista ja saavuttaa tavoitteesi tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamiseksi. Oppia voi tavoitteellisesti esimerkiksi työssä, verkko-opinnoissa ja monenlaisissa arjen tilanteissa.

Tämä tarkoittaa, että henkilökohtaistamme osaamisperusteisesti eli tunnistamme sinulle kertyneen osaamisen.

Tutkinnon osaamisalat ja niiden muodostuminen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto muodostuu viidestä omasta osaamisalastaan. Osaamisala koostuu pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista 150 osaamispisteen verran. Jokaisen osaamisalan tutkinnon muodostumisen löydät kunkin osaamisalan esittelyn lopusta linkistä. Tutustu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteisiin. (opintopolku.fi).

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osaamisalat STEP-ammattiopistossa:

Kuvituskuva lapset juoksevat puistossa.

Koulunkäynninohjaaja 

Kiinnostaako työskentely kouluympäristössä eri-ikäisten oppilaiden ohjauksessa ja opettajan sekä opetuksen tukena? Koulunkäynninohjaajana voit työskennellä ohjaustyössä eri koulutusasteilla perusopetuksesta aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Työssäsi osallistut eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä kehittää suunnitelmallisesti esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoimintaa tai tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisessa. Koulunkäynninohjaajan koulutukseen voit tutustua blogissamme ja STEPcastissa

Lue lisää koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta: tutkinnon osat.

Kuvituskuva isä leikkii lasten kanssa.

Perhepäivähoitaja 

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan perhepäivähoitajaksi? Haluatko toteuttaa laadukasta ja merkityksellistä varhaiskasvatusta kodinomaisessa ympäristössä? Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää toimintaa ja työskentelet vastuullisena kasvattajana joko omassa kotiympäristössäsi tai ryhmäperhepäiväkodissa. Suunnittelet ja toteutat yhdessä lapsen perheen sekä yhteistyöverkoston kanssa tavoitteellista varhaiskasvatusta.

Lue lisää perhepäivähoidon osaamisalasta: tutkinnon osat.

Romanityön ohjaaja 

Oletko ammattilainen, jolla on kertynyt kokemusta romanien kanssa toimimisesta ja haluaisit osoittaa osaamisesi ja saada tutkinnon? Onko romanikulttuuri sinulle tuttua ja haluaisit tulla opiskelemaan ohjauksesta enemmän ja syventämään osaamista tutkinnon avulla?

Romanityön ohjauksen osaajana voit työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa ohjauksen tehtävissä ja osaat kohdata romaniasiakkaita sekä muita eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Voit olla romanityön ohjauksen ammattilainen kasvatus- ja ohjausalan työpaikoissa, alan hankkeissa sekä yhdistystoiminnassa eri-ikäisten kanssa. Teemme aktiivista yhteistyötä monialaisissa romanityön verkostoissa ja hankkeissa. Romanityön ohjauksen koulutukseen voit tutustua STEPcastissa.

Lue lisää romanityön osaamisalasta: tutkinnon osat.  

Kuvituskuva viidestä nuoresta aikuisesta pitelemässä kylttejä.

Ohjauksen ammattilainen

Haluaisitko syventää osaamistasi ohjauksen tehtävissä? Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon joustavin osaamisala antaa mahdollisuuksia ihan oman näköiseen tutkintokokonaisuuteen. Ohjauksen ammattilaisena työskentelet eri-ikäisten ohjauksen parissa monipuolisissa työympäristöissä. Hallitset vaativiakin asiakas- ja ohjaustilanteita ja kykenet työskentelemään joustavasti monialaisissa verkostoissa. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa elämäntilanteet ja hyvinvointitekijät sekä osallisuus huomioiden.

Lue lisää ohjauksen osaamisalasta: tutkinnon osat.

Kuvituskuva lapset leikkivät palikoilla.

Varhaiskasvatuksen ammattilainen  

Tässä osaamisalassa on mahdollista syventää työssäsi jo olemassa olevaa osaamista. Kasvatuksen ammattilaisena toimit uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hyödynnät työssäsi monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenet toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä.

Lue lisää kasvatuksen osaamisalasta: tutkinnon osat.

Tutkinnon suorittaminen

Opintojen kesto ja toteutustapa on aina yksilöllinen. Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. HOKS on prosessi, jossa suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Puuttuvaa osaamista hankit työpaikalla, verkko-oppimisympäristössä, etänä tapahtuvilla teemakoulutuksilla sekä työpaja- ja lähiohjauksessa. Koulutuksen sisältöopetukset toteutetaan pääosin iltaopetuksena.
Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta.

Tutkintoon hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla arjen työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia.

Olemme sitoutuneet palvelulupauksemme mukaisesti ottamaan huomioon yksilölliset tarpeesi ja toivomuksesi opintojesi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Katso video.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulinkistä pääset valitsemaan lähimmän tai mieleisimmän STEP-ammattiopiston.

Voit tutustua monipuoliseen koulutustarjontaamme myös koulutushaussa.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuksella koulutus on maksuton.

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpään kampus

Riikka Tassi
Opinto-ohjaaja Järvenpää riikka.tassi@step.fi +358 449063233

Kaustisen kampus

Maarit Myllymäki
Opettaja Kaustinen Maarit.Myllymaki@step.fi +358 400902165

Lapuan kampus

Elina Ketola
Opinto-ohjaaja Lapua Elina.Ketola@step.fi +358 403553035

Pieksämäen kampus

Tiina Hynninen
Opettaja Pieksämäki Tiina.Hynninen@step.fi +358 401934893

Ruokolahti

Sanna Häkkinen
Opettaja Ruokolahti Sanna.Hakkinen@step.fi +358 405920180

Kysy lisää oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Leena Seppälä
Oppisopimuskoordinaattori Järvenpää Leena.Seppala@step.fi +358 443589038

Kaustinen, Lapua, Pieksämäki, Kuopio ja Ruokolahti

Heli Pettinen
Oppisopimuskoordinaattori Pieksämäki Heli.Pettinen@step.fi +358 406658222

Hae koulutukseen

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
15.1.2024 – 31.5.2025
Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
2.1.2024 – 31.12.2024
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
30.9.2024
Tiedot ja hakeminen

Sinua voisi kiinnostaa myös: