Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kuvituskuva kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, lasta ohjaamassa

Haluatko opiskella omasta ympäristöstäsi käsin? Se onnistuu meillä!   

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto sopii sinulle, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä oma-aloitteinen ote työhösi. Haluat työskennellä tavoitteellisen ohjauksen parissa hyvinvointia ja osallisuutta vahvistaen. 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnossa on monipuolinen kattaus ohjausalalla toimimisen alueita. Meiltä löydät sopivan osaamisalan juuri sinulle alalla jo toimiva ammattilainen tai uutta ammattia haaveileva. 

Opintojen toteutuksessa otamme huomioon sinulla jo olevan osaamisen ja kiinnostuksen kohteesi. Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osaamisalat STEP-ammattiopistossa

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osaamistalat STEP-ammattiopistossa:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala
  • Perhepäivähoidon osaamisala
  • Romanityön osaamisala
  • Kasvatuksen osaamisala
  • Ohjauksen osaamisala

Koulunkäynnin ohjaaja 

Koulunkäynnin ohjaajana voit työskennellä ohjaustyössä eri koulutusasteilla perusopetuksesta aina ammatilliseen koulutukseen ja lukioon. Työssäsi osallistut eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvun, kehityksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Osaat edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa sekä kehittää suunnitelmallisesti esimerkiksi aamu- ja iltapäivätoimintaa tai tukea opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumisessa. 

Perhepäivähoitaja 

Perhepäivähoitajana toteutat monipuolista, lapsen tarpeista lähtevää varhaiskasvatusta ja toimit vastuullisena kasvattajana. Suunnittelet ja toteutat yhdessä lapsen perheen sekä yhteistyöverkoston kanssa tavoitteellista varhaiskasvatusta. 

Romanityön ohjaaja 

Romanityön ohjauksen osaajana voit työskennellä laaja-alaisesti erilaisissa ohjauksen tehtävissä ja osaat kohdata romaniasiakkaita sekä muita eri kulttuuritaustaisia henkilöitä. Voit olla romanityön ohjauksen ammattilainen kasvatus- ja ohjausalan työpaikoissa, alan hankkeissa sekä yhdistystoiminnassa eri-ikäisten kanssa.  

Varhaiskasvatuksen ammattilainen 

Kasvatuksen ammattilaisena toimit uusimpien kasvatus- ja ohjausalan tavoitteiden ja säädösten mukaisesti erityisesti varhaiskasvatuksessa. Hyödynnät työssäsi monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä ja kykenet toimimaan vaativissakin ympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. 

Ohjauksen ammattilainen  

Ohjauksen ammattilaisena työskentelet eri-ikäisten ohjauksen parissa monipuolisissa työympäristöissä. Hallitset vaativiakin asiakas- ja ohjaustilanteita ja kykenet työskentelemään joustavasti monialaisissa verkostoissa. Toteutat elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa elämäntilanteet ja hyvinvointitekijät sekä osallisuus huomioiden. 

Toteutus

Koulutus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. HOKS on prosessi, jossa suunnitellaan, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Opintojen kesto ja toteutustapa on aina yksilöllinen.  

Puuttuvaa osaamista hankit työpaikalla, verkko-oppimisympäristössä, etänä tapahtuvilla teemakoulutuksilla sekä työpaja- ja lähiohjauksessa. Koulutuksen sisältöopetukset toteutetaan pääosin iltaopetuksena. 

Tutkintoon hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla arjen työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. 

Tutkinnon sisältö

Tutustu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteisiin.

1.1.2023 tulevat voimaan uudet tutkinnon perusteet, joiden mukaan toteutamme siitä eteenpäin koulutuksemme. Voit tutustua uusiin Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perusteisiin .

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutukseen voi hakeutua yksittäinen hakija tai työyhteisö.
Voit tutustua koulutuksiimme myös koulutushaussa.

Kustannukset

Koulutusmaksu on 450 euroa. Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Kysy lisää koulutuksesta

Järvenpään kampus

Tassi Riikka, opinto-ohjaaja,
p. 044 906 3233
riikka.tassi@step.fi

Kaustisen kampus

Myllymäki Maarit, opettaja,
p. 040 090 2165
maarit.myllymaki@step.fi

Lapuan kampus

Ketola Elina, opinto-ohjaaja,
p. 040 355 3035
elina.ketola@step.fi,

Pieksämäen kampus

Hynninen Tiina, opinto-ohjaaja,
p. 040 193 4893
tiina.hynninen@step.fi

Ruokolahti

Häkkinen Sanna, opinto-ohjaaja
p. 040 592 0180
sanna.hakkinen@step.fi

Kysy lisää oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Seppälä Leena, oppisopimuskoordinaattori
leena.seppala@step.fi
p. 044 358 9038

Kaustinen, Lapua, Pieksämäki, Kuopio ja Ruokolahti

Pettinen Heli, oppisopimuskoordinaattori
heli.pettinen@step.fi
p. 040 665 8222

Tutustu haussa oleviin kasvatus- ja ohjausalan ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
9.1.2023 – 31.5.2024
Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
30.4.2023
Tiedot ja hakeminen