Kiitos sinulle kouluohjaaja!

Jokin aika sitten olin työssäoppimisen ohjauskäynnillä yhtenäiskoulussa ja kysyin, että miten siellä on mennyt ja miten opiskelija on toiminut työpaikalla. Työpaikkaohjaaja nosti kädet ylös kiitollisuuden merkiksi ja kertoi kuinka valtavan suuri tuki ja apu hänellä on ollut koulunkäynninohjaajaksi opiskelevasta STEP-koulutuksen opiskelijasta. Kyllä siinä hymyilivät niin opiskelija, ohjaaja kuin opettaja. Opiskelija saa oppia todellisissa työtilanteissa ja työpaikka saa hyvää työvoimaa.

Todella usein niin perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen opettajat puhuvat koulussa toimivista kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon opiskelijoista lämmöllä ja kiitoksella.

Käynti ja sen tuoma hyvän mielen ja luottamuksen kokemus ei ollut poikkeus. Todella usein niin perusopetuksen kuin ammatillisen koulutuksen opettajat puhuvat koulussa toimivista kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoista lämmöllä ja kiitoksella.

Opettaja ja opiskelija - Annu (vas.) ja Sanna
Opettaja ja opiskelija – Annu (vas.) ja Sanna

Kouluohjaaja, koulunkäynninohjaaja, avustaja, tuki vai mikä?

Arjessa kuulee monenlaisia titteleitä ja nimityksiä koulussa toimiville ohjaajille. Alan tutkinnon virallinen nimi on Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala eli juurikin tästä osaamisalasta valmistutaan koulunkäynninohjaajaksi tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajaksi.

Välillä työssä ja työpaikkailmoituksissa käytetään sanaa koulunkäynninavustaja tai kouluavustaja. Sekä tutkinto että ajan tasalla oleva työyhteisö puhuu ohjaajista. Ohjaaja-nimike kertoo työn ohjauksellisesta, pedagogisesta ja tavoitteellisesti työotteesta. Toki kouluohjaajat tekevät sovitusti töitä myös henkilökohtaisena avustajana tai opetuksen avustajana. On kuitenkin tärkeää tunnistaa, että henkilökohtaisen avustajan työhön valmistaa parhaiten vammaisalan ammattitutkinto, jossa on henkilökohtaisen avun osaamisala.

On varmastikin vaikea hahmottaa mikä on oikea termi ja titteli sekä kuhunkin tehtävään parhaiten valmistava koulutus. Tutkintojen perusteet ja rakenteet ovat muuttuneet viime vuosina ja muuttuvat edelleen. Pysyvää on kuitenkin se, että eri asteiden koulut ja oppilaitokset tarvitsevat ohjaajia moniammatilliseen joukkoon.

Koulunkäynninohjaajaksi STEP-koulutuksesta

STEP-koulutuksen kaikilla kampuksilla tarjotaan Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon koulutus. Opiskella voi sekä oppisopimuksella että koulutussopimuksella. Jokaisen opiskelijan tilanne on yksilöllinen ja siksi myös opiskelun käytännön toteutukset ovat moninaisia.

Järvenpään kampuksen opiskelijoiden muutamia kommentteja siitä mikä opinnoissa on parasta.

  • pääsee oppimaan omasta itsestään ja tavastaan ajatella ja toimia vaikka samalla tämä on myös vaikeaa ja väliin vähän kipeääkin
  • että saa oppia töissä, käytännön töitä tekemällä
  • ettei tarvitse päntätä paniikissa tenttiin vaan oppimista tapahtuu yhdessä opettajien ja muiden opiskelijoiden kanssa keskustellen ja toinen toisia kuunnellen ja siten omaa ajattelua laajentaen
  • että opiskelu tapahtuu vähän huomamatta, kun on niin mukavaa ja omalla alalla.
Lupa oppia kaavio

Osalla opiskelijoista omasta opiskelusta on pitkä aika. Takana voi olla myös huonoja kokemuksia ja mielikuva itsestään oppijana surullinen ja heikko. Tuota tunnetta selättämään olemme muutamien opiskelijoiden kanssa piirtäneet mitä se opiskelu juuri hänen kohdallaan on. Työtä tekemällä usein oppii ilman, että ajattelee sen olevan sitä opiskelua ja lopusta auttaa kun yhdessä päätetään, ettei ole pakko vaan on lupa.

Anna-Leena Klemetti-Falenius
opettaja
STEP-koulutus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
15.1.2024 – 31.5.2025
Verkkokoulutus
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.10.2024
Tiedot ja hakeminen
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
2.1.2024 – 31.12.2024
Järvenpää
Kasvatus- ja ohjausala
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
30.9.2024
Tiedot ja hakeminen