Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto mahdollistaa toimimisen valitusta osaamisalasta riippuen esimerkiksi suntiona tai vahtimestarina seurakunnissa tai työntekijänä hautauspalvelualan yrityksissä.

Kuvituskuva, suntio sytyttää kynttilän alttarilla.

Tutkinnon osaamisalat ovat:

  • seurakuntapalvelun osaamisala, tutkintonimike suntio
  • hautauspalvelun osaamisala, tutkintonimike hautaustoimistotyöntekijä.

Seurakuntapalvelun osaamisalan suorittanut voi toimia esimerkiksi suntion, vahtimestarin tai hautausmaatyöntekijän tehtävissä seurakunnassa. Suntiona on valmistelet ja huolehdit kirkon tai seurakunnan tiloista erilaisia toimituksia varten. Huolehdit tilojen siisteyden lisäksi myös turvallisuudesta. Voit suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja keittiötoiminnan hoitamiseen, seurakunnassa toimivien työntekijöiden tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen, erilaisista hautauksista huolehtimiseen tai hautausmaan hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hautauspalvelualan osaamisalan suorittaneena toimit työntekijänä hautauspalvelualan yrityksessä. Työskentelet muun muassa asiakaspalvelu- ja myyntityössä hautaustoimistossa, järjestät hautaukseen liittyviä toimenpiteitä, uskonnollisen hautaan siunaamisen yhteistyössä seurakunnan kanssa tai tunnustuksettoman jäähyväistilaisuuden.

Lisäksi voit suuntautua eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien järjestämiseen, vainajan kuljetusjärjestelyistä vastaamiseen, asiakkaan palveluun perunkirjoituksessa ja kuolinpesän talousasioissa tai hautauspalvelujen markkinoinnin ja viestinnän hoitamiseen.

Kenelle seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto soveltuu

Tutkinto soveltuu sekä alanvaihtajalle, että henkilölle, jolla on jo aiempaa koulutusta ja/tai työkokemusta seurakunnan tai hautaustoimiston tehtävissä. Tutkinnon suorittaminen edellyttää kahden pakollisen ja kolmen valinnaisen tutkinnon osan suorittamista. 

Tutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta, koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lisätietoa työelämässä oppimisesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla.

Haku

Koulutukseen on jatkuva haku. Haussa olevat koulutukset ovat sivun alareunassa.

Voit tutustua alkaviin koulutuksiimme myös koulutushaussa. Hakulomakkeen saat esille haluamasi koulutuksen kohdalta. Oppilaitoksesta otetaan yhteyttä kaikkiin hakijoihin ja tarvittaessa ohjaamme sinut aikataulultaan sopivaan ryhmään.

Kustannukset

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa koulutusmaksu on 90–500 € tutkinto, tutkinnoista ja niiden toteutuksista johtuvista eroista johtuen. Maksu voidaan suorittaa joko 1 tai 2 erässä. Maksu tai sen 1. erä suoritetaan kuukauden kuluessa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisen jälkeen ja mahdollinen 2. erä viimeiseen näyttöön ilmoittautumiseen mennessä.

Oppisopimuskoulutus on maksutonta.

Lisätietoja koulutuksesta

Järvenpää

Mäkinen Heli, lehtori
heli.makinen@step.fi
p. 044 906 0660

Tassi Riikka, opinto-ohjaaja
riikka.tassi@step.fi
p. 044 906 3233

Sirkka Carita, koulutuspäällikkö
carita.sirkka@step.fi
p. 044 712 4994

Kaustinen

Granvik Noora, opettaja
noora.granvik@step.fi
p. 040 595 0347

Myllymäki Maarit, opinto-ohjaaja
maarit.myllymaki@step.fi
p. 0400 902 165

Nykarleby

Asplund, Marianne, utbildningschef
marianne.asplund@step.fi

Lisätietoja oppisopimuksesta

Helsinki ja Järvenpää

Seppälä Leena, oppisopimuskoordinaattori
leena.seppala@step.fi
p. 044 358 9038

Kaustinen, Lapua, Pieksämäki ja Ruokolahti

Pettinen Heli, oppisopimuskoordinaattori
heli.pettinen@step.fi
p. 040 665 8222

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
14.9.2022 – 31.12.2023
Järvenpää
Palvelualat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.5.2023
Tiedot ja hakeminen
Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, Seurakuntapalvelun osaamisala
13.9.2022 – 29.12.2023
Kaustinen
Palvelualat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.5.2023
Tiedot ja hakeminen
Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, Seurakuntapalvelun osaamisala
12.9.2023 – 27.12.2024
Kaustinen
Palvelualat
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
Hakuaika päättyy
31.5.2024
Tiedot ja hakeminen