Perustutkinnon suorittaminen ja osaamisen hankkiminen

Perustutkinnon suorittaminen

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmassa sovitaan siitä, miten hankit tarvittavan osaamisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja millaista ohjausta ja tukea tarvitset. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Opintojen kesto on yksilöllinen ja on keskimäärin 1-3 vuotta. Koulutuksia toteutetaan päivä- ja iltaopetuksena.  

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettaja ja työpaikan edustaja yhdessä. Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.

Tutustu tutkinnon perusteisiin ja tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ammatillisessa koulutuksessa.

Osaamisen hankkiminen

Voit hankkia osaamista eri tavoin. Työelämässä voit hankkia osaamista joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä kahta joustavasti opintojen aikana. Oppisopimus edellyttää tutkinnon suorittamiseen soveltuvaa työpaikkaa ja työsopimusta. Koulutussopimus ei edellytä työsuhdetta. Lue lisätietoa oppisopimuksesta. Lisäksi osaamista voidaan hankkia lähiopetuksessa, verkko-opintoina ja muulla sovitulla tavalla. 

Partio- ja Martta-koulutuksien tunnustaminen

Partio-koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi useampaan tutkinnon osaan kasvatus ja ohjausalan perustutkinnossa ja kahdessa tutkinnon osassa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. STEP-koulutus on ollut mukana Suomen Partiolaisten osaamiskeskus – yhteistyössä. Martta-liiton koulutuksista voidaan tunnustaa osaamistasi myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinnoissa. Lue lisää näiden koulutuksien tunnustamisesta.

Kustannukset

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen on maksutonta.