On aika saada nuorisotyö näkyväksi

Mitä on nuorisotyö? Kuka sitä tekee? Ja miksi? Miksi nuorisotyö tunnetaan niin huonosti? Nuorisotyön perään huudellaan vasta sitten, kun nuorten pahoinvointi ylittää uutiskynnyksen. Tällä viikolla nuorisotyö on saanut näkyvyyttä, kun vietämme valtakunnallista nuorisotyön viikkoa.

Laadukasta ja vaikuttavaa nuorisotyötä tehdään kunnissa, seurakunnissa, järjestöissä ja harrastoiminnassa. Nuorisotyötä tekevät kasvatusalan ammattilaisten lisäksi vapaaehtoistoimijat, jotka tarjoavat arjen harrastustoiminnassa nuorille ohjausta, tukea, kohtaamisia, rajoja ja rakkautta. Vapaaehtoistoimijat eivät aina edes tunnista omaa rooliaan nuorisotyössä.

Miksi nuorisotyötä ei tarpeeksi tunnisteta ja tunnusteta?

Nuoriso- ja yhteisöohjaajien kouluttajina kohtaamme usein tilanteita, jossa saamme palautetta siitä, että koulutustamme ei tunneta. Koulutus on paljon huonommin tunnettu kuin esimerkiksi lähihoitajan tutkinto.  Osaltaan tätä voisi selittää se, että voit olla nuorille loistava ohjaaja ja kohtaaja vailla minkäänlaista todistusta osaamisestasi. Osaaminen mitataan aina viime kädessä työssämme onnistuneina kohtaamisina.

Kuka sitten voisi nuorisotyön hännän nostaa?

Me nuorisotyön kouluttajat ja tekijät! Voimme lisätä nuorisotyön näkyvyyttä pitämällä meteliä itsestämme ja omasta osaamisestamme. Meidän pitää ensin itse olla ylpeitä siitä, mitä teemme. Meidän pitää tehdä näkyväksi työmme vaikuttavuutta. Kuulemme kauniita vaalilauseita ja lupauksia nuorten huomioimisesta, mutta miten se näkyy käytännössä? Resursseina? Julkisena keskusteluna eri sukupolvien välillä? Jos työmme tuloksia voisi mitata rahassa, meillä olisi paljon helpompi osoittaa työmme merkittävyys ja vaikuttavuus. Aina vain ei ole mittaria, jolla tämän todistaisi.

Mediassa puhutaan paljon rahapelituottojen vähentymistä, joka aiheuttaa leikkauksia mm. taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Nuoriso jää usein mainitsematta, vaikka samat leikkaukset koskevat nuorisotyötä 4 milj. euron osalta. Kulttuurilla ja taiteella on puolustajia, joiden mielipide näkyy ja kuuluu mediassa, mutta kuka puolustaa nuorisotyötä?

Tulevaisuuden nuorisotyön ammattilaiset koulutetaan nyt

Nuorisotyön opettajana toivon, että saisin iskostettua tuleviin ammattilaisiin ammattiylpeyden; että he olisivat ylpeitä työstään ja siitä, että he ovat valmistuneet juuri kasvatus- ja ohjausalalle nuoriso- ja yhteisöohjaajiksi. Kun me itse pidämme työtämme laadukkaana ja arvokkaana, kerromme siitä ylpeänä. Puolustamme ammattikuntaamme ja asiakkaitamme, koska he ovat tärkeitä.

Tarvitsemme julkiseen keskusteluun tueksemme rintaman, joka jakaa ylpeyden nuorisotyöstä meidän kanssamme. Tämän päivän päättäjissä ja tunnetuissa henkilöissä on varmasti ihmisiä, joilla on omia kokemuksia nuorisotyöstä. Monen kohdalla vaikuttamistyö on alkanut nuorisovaltuustosta, toinen on taas saanut eväitä elämään harrastustoiminnasta, kolmas taas tukea aikuisuuteen ja urasuunnitteluun nuorten työpajalta. Oikeita kokemuksia ja tarinoita tarvitsemme kaiken kansan nähtäväksi.

Kaikki lähtee meistä nuorisotyön toimijoista ja koulutusorganisaatioista. Olemmeko ylpeitä työstämme? Tiedämmekö miten laadukasta työtä teemme? Miten se näkyy oppilaitoksessamme ja sen viestinnässä? Ymmärtävätkö päättäjät? Jos vastauksesi on ei, mitä teemme asialle? STEP-koulutus on Suomen suurin nuorisotyön peruskoulutuksen kouluttaja. Meillä on avaimet käsissämme, miten siis käytämme niitä?

Outi Kuikka
Opettaja
STEP-koulutus